Aandachtsgebied innovatie

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Aandachtsgebied innovatie
Leerlijnhouder

Mascha Bevers

Leerlijnmedewerkers

Pieter Timmerman
Nick Blok

Introductie

De missie van Huisartsopleiding Amsterdam UMC, locatie VUmc is om vakbekwame en toekomstbestendige huisartsen op te leiden. Dit wordt verder gespecificeerd in het fusie-inrichtingsplan van het AMC en VUmc waarin staat dat: ‘wij een voortrekkersrol in de regio op het gebied van zorginnovatie en kwaliteitsbeleid zouden moeten hebben, waarmee wij de innovatie van de zorg in Amsterdam en omgeving stimuleren’.

Omdat het toekomstgerichte aspect niet als vanzelfsprekend in de opleiding naar voren komt maar wel als onmisbaar wordt geacht, is de leerlijn Innovatie, met de nadruk op toekomstgericht opleiden, in het leven geroepen. Deze wil actief aandacht aan nieuwe trends en ontwikkelingen besteden en zich buigen over hoe dit op een natuurlijke wijze verweven kan worden in het huidige opleidingstraject.

De opleiding wil dat aios kennisnemen van de nieuwste ontwikkelingen en leren deze kritisch te beschouwen. Op deze manier hebben onze aios straks een voorsprong op de arbeidsmarkt en kunnen wij aios met ambitie op het gebied van innovatie inspireren om de pioniers van morgen te worden.

Aandachtsgebied Innovatie met nadruk op Toekomstgericht Opleiden

De missie van Huisartsopleiding Amsterdam UMC, locatie VUmc is om vakbekwame en toekomstbestendige huisartsen op te leiden. Dit wordt verder gespecificeerd in het fusie-inrichtingsplan van het AMC en VUmc waarin staat dat: ‘wij een voortrekkersrol in de regio op het gebied van zorginnovatie en kwaliteitsbeleid zouden moeten hebben, waarmee wij de innovatie van de zorg in Amsterdam en omgeving stimuleren’.

Omdat het toekomstgerichte aspect niet als vanzelfsprekend in de opleiding naar voren komt maar wel als onmisbaar wordt geacht, is de werkgroep Innovatie, met de nadruk op toekomstgericht opleiden in het leven geroepen. Deze wil actief aandacht aan nieuwe trends en ontwikkelingen besteden en zich buigen over hoe dit op een natuurlijke wijze verweven kan worden in het huidige opleidingstraject.

Personele tekorten, stijgende zorgkosten, een nieuwe kijk op de gezondheidszorg waarin de patiënt centraal staat en de snelle digitalisering zullen het huisartsenvak op allerlei manieren beïnvloeden. Zorg verschuift naar de patiënt thuis, er worden steeds meer taken overgeheveld naar de eerste lijn, een huisarts moet in toenemende mate kennis hebben van ICT. Door corona zijn technische innovaties in een stroomversnelling geraakt en zijn er in korte tijd nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. De opleiding wil dat aios kennisnemen van de nieuwste ontwikkelingen en leren deze kritisch te beschouwen, zich daartoe kunnen verhouden en het meenemen in het verder vormgeven van het vak in de toekomst. Op deze manier hebben onze aios straks een voorsprong op de arbeidsmarkt en kunnen wij aio met ambitie op het gebied van innovatie inspireren om de pioniers van morgen te worden.

Toekomstgericht opleiden zou omarmd moeten worden in de gehele breedte van de opleiding, waarin zowel de staf, docenten, opleiders en aios worden meegenomen. Vanwege het snel veranderende landschap in de zorg is de scope van deze werkgroep breed en continu aan verandering onderhevig. De werkgroep is met name ondersteunend aan de leerlijnhouders waarbij wij hen willen stimuleren het gedachtegoed van toekomstgericht opleiden te omarmen en verder uit te werken binnen iedere leerlijn. De huisarts van morgen wordt opgeleid in de praktijk van nu. Aios kunnen tijdens hun opleiding te maken krijgen met zeer diverse opleiders variërend van de traditionele huisarts tot de digitale dokter. Door pioniers in de huisartsenzorg een platform te geven binnen de opleiding wil de werkgroep ervoor zorgen dat iedere aios tenminste in aanraking komt met de nieuwste innovaties en ontwikkelingen. Daarnaast zouden aios met een speciale ambitie in deze richting gestimuleerd moeten worden zich hierin, al tijdens de opleiding, verder te ontwikkelen.

Missie
Aios aan de Huisartsopleiding Amsterdam UMC, locatie VUmc opleiden met de laatste ontwikkelingen in de zorg als integraal onderdeel van de opleiding.

Visie
De visie van de werkgroep Innovatie is dat aios, naast vakbekwaam en communicatief vaardig zijn, ook kennis moeten hebben van de actuele ontwikkelingen binnen de huisartsenzorg. De opleiding heeft als taak aios te ondersteunen om hen goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt, waarbij zij nieuwe ontwikkelingen en innovaties kritisch kunnen beschouwen, en zich verhouden tot de nieuwste ontwikkelingen en innovaties.

De werkgroep

  • houdt het overzicht over de meest actuele thema’s en deelt deze met staf, docenten, opleiders en aios;
  • belegt actuele thema’s bij de juist leerlijn;
  • ontwikkelt bruikbare (bouw)stenen voor de Keek op de Week, opdrachten en leergesprekken;
  • nodigt pioniers uit voor het geven van expertonderwijs;
  • stimuleert het bijwonen van cursussen en congressen op het gebied van nieuwe ontwikkelingen door aios, docenten, opleiders en staf;
  • vormt een platform voor het delen van kennis tussen de huisartsopleidingen in Nederland met betrekking tot toekomstgericht opleiden;
  • zorgt voor de mogelijkheid tot differentiatie of keuzestages met een relatie tot innovatie.

De verdere uitwerking van de werkwijze van deze werkgroep is te vinden in het document ‘Onderbouwing en uitwerking Innovatie VUmc’.

Heb jij zelf nieuwe ideeën, een link naar een mooie video, artikel of podcast; deel deze dan via huisartsblok@gmail.com zodat wij het aan deze pagina kunnen toevoegen.

Podcasts, video's en artikelen

Hier vind je een actueel aanbod van podcasts, video's en artikelen omtrent het thema innovatie.

Artikelen

Patiënten vragen zelf labonderzoek aan in pilot (artikel van Medisch Contact)
Het sloofje van het ZBC (artikel van Medisch Contact)
Ren huisartsje ren! (blog Danka Stuijver in Medisch Contact)
Gratis e-book De groene huisartsenpraktijk (NHG)
Startende huisarts ondersteund in huisartsenpraktijk, taakherschikking en digitalisering (artikel van De Eerstelijns)
Innovaties noodzakelijk voor toekomstbestendige huisartsenposten
Implementatie van e-health
E-health onderwijs een nieuwe uitdaging voor de huisartsopleiding
Verbied commerciële handel in medische data
Digitalisering: oplossing of doodsteek voor de huisartsenzorg?

Podcasts

Toekomst van de huisartsenzorg: mening van trendwatcher Jan Erik de Wildt (De Eerstelijns)
De innovatieve huisarts Christian de Groot in gesprek over innoveren, beeldbellen, het digitaal inloopspreekuur en nog veel meer. Nieuw onderwijs over e-health; verslag van een hackathon met de huisartsenopleiding en IT’ers Kijk ook bij [Huisartspodcast].

Nascholing

Hier vind je een actuele nascholingsagenda rondom het thema innovatie. Deze agenda wordt een keer per half jaar geüpdatet: op 1 september en op 1 maart.

Workshops

meerdere startdata in jan/feb/mrt 2022
Positieve gezondheidszorg

31 januari 2022
Online cursus: How Artificial Intelligence Can Support Healthcare

3 februari 2022
Lean werken
Innovatiecafé Patiëntparticipatie bij innovatie

16 februari 2022
Seminar: Digitaal uitwisselen van patiëntgegevens wordt de standaard, hoe regelt u dat?
Maak kennis met de bieb: de bibliotheek als partner bij het versterken van (digitale) gezondheidsvaardigheden van burger

24 februari 2022
Telebegeleiding diabetespatiënten bij de huisarts

Meerdere data in februari: Feedbackpanel - Wat zijn jouw plannen voor digitalisering van de zorg?

E-learning en webinars

Bouwstenen in de leerlijn innovatie

Bouwstenen in andere leerlijnen

Leerlijnoverzicht

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK(SOLK) Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie