Van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn preventie
Auteur

Annemarie Schalkwijk
Louise Nooteboom

Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage
CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

KBA

2. Leefstijl

Competentie

Medisch handelen
Communicatie
Kennis en wetenschap
Professionaliteit
Aandachtsgebied diversiteit
Aandachtsgebied seksualiteit
Aandachtsgebied innovatie

Toepassing

Leergesprek
Praktijkleren

Relevantie

Zorgverleners vinden het soms lastig om met mensen met chronische ziekten (CZ) een goed gesprek aan te gaan over hun eigen verantwoordelijkheid op het gebied van gezondheid en eigen regie. Wie heeft welke rol als het gaat om de omslag van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag? Van zowel hulpverleners als patiënten wordt een andere houding verwacht. Wat is daarvoor nodig?

Doelen

 • Je leert hoe je het gesprek over eigen verantwoordelijkheid kan aangaan met een patiënt met chronische ziekte.
 • Je ontwikkelt een referentiekader voor een eigen standpunt over de verandering van het ziekte-zorg denken, naar gezondheid-gedrag denken
 • Je doet ervaring op met het voeren van een gesprek met de patiënt over eigen gezondheid en verantwoordelijkheid.

Onderwijsactiviteiten

Voorbereiding

Hoe voer je een goed gesprek over gezondheid en eigen regie? In de praktijk valt dat niet altijd mee. De Academische werkplaats Huisartsgeneeskunde van het Radboudumc en Vilans verkenden de mogelijkheden voor een 'ander gesprek' over gezondheid. De infographic Van ZZ naar GG: eigen regie en gezondheid geeft praktische voorbeelden van methodieken om dit gesprek te voeren en laat zien wat de ervaringen en inzichten van patiënten en zorgverleners zijn. Neem deze door met je opleider. Je kunt afbeeldingen gebruiken om het onderzoek aangenamer en creatiever te maken.

 • Tips voor het gesprek met de patiënt:
  • Wat is gezondheid voor jou?
  • Hoe hou je regie over je eigen leven?
  • Tegen welke problemen loop je aan?
  • Wat doe je om die problemen het hoofd te bieden?
  • Wat helpt jou?
  • Wat verwacht je van zorgverleners?
 • Vragen aan jezelf:
  • Wat is gezondheid voor jou en wat denk je dat het voor de patiënt is?
  • Heb je inzicht in de situatie?
  • Wat bespreek je? En sluit dit aan bij de behoefte van de patiënt?
  • Hoe kun je als zorgverlener de patiënt helpen bij het veranderen van gedrag?
 • Spreek met je opleider en de praktijkassistente af dat je graag patiënten met CZ op je spreekuur wilt zien.
 • Praat met je opleider en/of POH-S over ervaringen om gezondheid en eigen verantwoordelijkheid met de patiënt te bespreken.

De praktijk

 • Selecteer een patiënt in de praktijk met een nieuwe chronische ziekte (bijv. DM2, CVRM, COPD, nierfalen). Bespreek of patiënt gemotiveerd is om de eigen regie op te pakken. Voor meer tips voor gespreksvoering zie leerlijn communicatie.
 • Praat met de patiënt over wat gezondheid voor hem/haar betekent.
 • Gebruik plaatjes voor het gesprek.
 • Maak een video van het gesprek, zodat je dit later met je opleider kunt bespreken.
 • Bespreek met je opleider of POH-S het gesprek met behulp van jouw video:
  • Wat ging er goed tijdens dit gesprek en wil je vasthouden in volgende gesprekken.
  • Wat zijn jouw knelpunten om eigen verantwoordelijkheid te bespreken.

De bouwstenen in de leerlijn preventie

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie