Mondzorg bij ouderen

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn complexe ouderenzorg
Auteur

Anouk Meijer
Vivian Kenter

Stage

CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

3. Intercurrente ziekten1. Individueel zorgplan

Competenties

Communicatie
Samenwerken
Maatschappelijk handelen
Kennis en wetenschap
Professionaliteit

Leerplek

Leergesprek
Onderwijsprogramma
Paralleldag
Praktijkleren
Themaonderwijs
Zelfstudie

Relevantie

"De mond is de spiegel van de gezondheid” Een gezonde mond is belangrijk. Het orofaciale systeem is een functionele eenheid met als hoofdfuncties de voedselopneming, de vocale functie (spreken, zingen, enzovoorts) en de expressief-sociale functies (huilen, lachen, kussen, enzovoorts). Mondzorg omvat de preventie, de diagnostiek, de behandeling en de nazorg van ziekten en problemen in het orofaciale systeem.

Door de sterk verbeterde mondzorg en de bewustwording van het belang van een gezond gebit, behouden steeds meer ouderen tot op hoge leeftijd hun natuurlijke tanden en kiezen. Vaak worden de verloren gegane tanden aangevuld met ingewikkelde voorzieningen zoals kronen, bruggen en/of frames. Daarnaast hebben steeds meer ouderen orale implantaten ter vervanging van missende kiezen en tanden of om een gebitsprothese houvast te geven. Een dergelijke complexe mondsituatie vraagt om goed onderhoud. Het gezond houden van de mond wordt vooral lastig wanneer er zich fysieke of psychosociale problemen voordoen. Manuele vaardigheden en mobiliteit nemen af en het belang van een gezonde mond krijgt een lagere prioriteit dan onmiddellijk bemerkbare (medische) problemen. Bij cognitieve problemen wordt goed gebitsonderhoud vrijwel onmogelijk. Alertheid op problemen van de mondgezondheid is dus geboden, evenals de waarborging van continue goede mondzorg, als essentieel onderdeel van de basiszorg.

Doel

  • Je hebt kennis van de relevantie van goede mondzorg en van de meest voorkomende mondaandoeningen bij ouderen.
  • Je schakelt de (geriatrisch) tandarts op tijd in.

Gebruiksaanwijzing

In de chronische stage is er een thema middag mondziekten.

Informatie voor het onderwijs/expertonderwijs voor de terugkomdag.

Onderwijsactiviteiten

Als jouw leergroep tijdens de Chronischezorgstage geen onderwijs heeft gehad over mondzorg, kun je dit zelf geven in de 2e huisartsenstage.

Docenten kunnen ook gebruik maken van de powerpoint en de verzamelde bronnen en links.

PowerPoint Mondzorg bij ouderen

Bronnen:

De bouwstenen in de leerlijn complexe ouderenzorg

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie