Duizeligheid bij ouderen

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn complexe ouderenzorg
Auteur

Monique Petra

Niek van Asperen

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

3. Intercurrente ziekten

Competenties

Medisch handelen
Samenwerken

Leerplek

Leergesprek
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

Duizeligheid is op het spreekuur een veelgehoorde klacht van ouderen en verhoogt het valrisico – met alle gevolgen van dien.  

Er worden drie vormen van duizeligheid onderscheiden: draaiduizeligheid, een licht gevoel in het hoofd en bewegingsonzekerheid. Als er geen eenduidige diagnose kan worden gesteld, wordt de term aspecifieke duizeligheid gebruikt. Dit komt vooral voor bij oudere patiënten. Vaak houden de klachten bij deze groep patiënten lang aan. Het advies is om niet te zoeken naar één onderliggende oorzaak, maar verschillende factoren die mogelijk aan de klachten bijdragen na te gaan en te reduceren om de ervaren beperkingen te verminderen; het beleid moet daaraan worden aangepast. 

Doel

Achtergronden van duizeligheid bij ouderen kennen

Gebruiksaanwijzing

Zelfstudie en praktijkopdracht in de eerste fase. Klinisch onderwijs in de tweede fase.

Onderwijsactiviteiten

Praktijkopdracht: 

Bestudeer/ zoek  een casus van een oudere patiënt met duizeligheid.

  • Ga uitvoerig alle mogelijke oorzaken voor de duizeligheid bij patiënt na. 
  • Doe met de apotheker een medicatiereview – welke medicatie gebruikt de patiënt die duizeligheid kan veroorzaken (vooral bij verminderde perfusie) 
  • Ga op zoek naar een fysiotherapeut van duizeligheidsnet, zeker bij bewegingsonzekerheid is vestibulaire revalidatie aangewezen. Ga eens in gesprek wat de fysiotherapeut kan doen voor een (oudere) patiënt met duizeligheid. 

Voorbereiding klinisch onderwijs tweede fase:

Bronnen:

Kleine kwalen en alledaagse klachten bij ouderen.  Just Eekhof ea.p163-169 

NHG standaard duizeligheid

Huisarts en Wetenschap, duizeligheid bij ouderen

Huisarts en Wetenschap, Risicofactoren op een ongunstig beloop van duizeligheid bij ouderen


De bouwstenen in de leerlijn complexe ouderenzorg

De leerlijnen

Leerlijnen: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Leerlijnen: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Leerlijnen: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit
Diversiteit
Seksualiteit