Samen beslissen met kwetsbare ouderen

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn complexe ouderenzorg
Auteur

Monique Petra

Niek van Asperen

Stage

CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

2. Behandelplan

Competenties

Communicatie
Samenwerken

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

Samen beslissen bij ouderen is vaak ingewikkelder dan gebruikelijk. In de meest eenvoudige vorm van samen beslissen heeft een patiënt één aandoening en zegt de zorgverlener: ‘U heeft twee behandelmogelijkheden. Dit zijn de voor- en nadelen van behandeling A, en dit zijn de plus- en minpunten van behandeling B. Laten we bespreken welke van de twee het best bij u past.’  

Bij ouderen met meerdere chronische aandoeningen is de puzzel complexer: zij hebben verschillende aandoeningen waarvoor telkens verschillende behandelmogelijkheden zijn, die alle weer hun voor- en nadelen kennen. Het is dus zaak je te focussen. Wat doet er voor de patiënt het meest toe in zijn leven? Als dit bekend is, kunnen zorgverlener en patiënt besluiten welk probleem de meeste aandacht krijgt.' 

Van mensen met dementie wordt vaak gedacht dat zij niet of nauwelijks in staat zijn deel te nemen aan besluitvormingsprocessen. In de praktijk en uit onderzoek blijkt dat mensen met dementie wel degelijk een stem kunnen hebben in het nemen van beslissingen. Ook voor de mensen rond een persoon met dementie is het wenselijk dat zij betrokken worden bij besluitvorming rond op gebieden als wonen, zorg, welzijn en mobiliteit. 

Doel

Vaardig worden in het samen beslissen in de ouderenzorg

Gebruiksaanwijzing

Voor Zelfstudie, gevolgd door praktijkopdracht en leergesprek.

Onderwijsactiviteiten

Bestudeer:

Praktijkopdracht : 

Neem een video op en bekijk deze met je opleider of terugkomdag en bekijk die met het zelf observatie instrument van de bovengenoemde e-learning.  

Samenvatting samen beslissen in 6 stappen

Bronnen

Beter oud, nieuws

Hulpmiddelen samen beslissen bij ouderen

Toolbox samen beslissen van Zorg voor beter

Filmpje Ruth Pel: Shifting from 'What is the matter' to 'What matters to you'


De bouwstenen in de leerlijn complexe ouderenzorg

De leerlijnen

Leerlijnen: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Leerlijnen: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Leerlijnen: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit
Diversiteit
Seksualiteit