MDO multidisciplinair overleg

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn complexe ouderenzorg
Auteur

Anouk Meijer
Vivian Kenter

Stage

2e Huisartsstage

KBA

5. Afstemming

Competenties

Samenwerken
Organiseren
Maatschappelijk handelen
Kennis en wetenschap

Leerplek

Praktijkleren
Themaonderwijs

Relevantie

Ouderenzorg in de eerste lijn is dynamisch. De complexe zorg is variabel door de diversiteit van de domeinen (somatisch, functioneren, maatschappelijk, psychisch en communicatie) en ondersteuningsbehoeften van de kwetsbare oudere.

Door multimorbiditeit passen kwetsbare ouderen vaak minder goed in ziekte-specifieke richtlijnen of standaarden. Beargumenteerd hiervan afwijken vraagt een brede blik op zorg én welzijn en vereist vaak denk- en overlegtijd met de betrokken verschillende hulp- en zorgverleners van de kwetsbare ouderen en diens systeem.

Om te komen tot een multidisciplinair plan van aanpak is het nodig om inzichten en werkwijzen van de betrokken hulp- en zorgverleners te integreren. Een multidisciplinair overleg kan hierin voorzien. De huisarts als hoofdbehandelaar en dossierhouder heeft hierin een grote rol.

Doel

  • Je vergaart kennis over het multidisciplinair overleg, waar wordt vastgesteld en afgestemd, van de gezondheidsrisico’s en of problemen van de zorg en ondersteuning die nodig is ten goede van kwaliteit van leven van de kwetsbare oudere.

Gebruiksaanwijzing

Deze bouwsteen bestaat uit: zelfstudie en een praktijkopdracht 

Onderwijsactiviteiten

Deze bouwsteen kan op zichzelf staan of gekoppeld worden aan praktijkopdracht, leergesprek of onderwijs.

Praktijkopdracht gekoppeld aan leergesprek in verpleeghuis en/of huisartsenpraktijk

  • Bespreek tijdens een leergesprek hoe het MDO georganiseerd is. Hoe vindt dit plaats?
  • Wie zijn de deelnemers? Zijn er spelregels? Is de kwetsbare oudere zelf aanwezig en of diens mantelzorger? Wat is de winst van een MDO? Wat zijn de meest voorkomende problemen, wensen of behoeften van ouderen die besproken worden? Hoe worden de afspraken genoteerd en wie bespreekt deze met de oudere zelf?
  • Neem deel aan het MDO bij complexe casus. Wat zijn de verschillen met het verpleeghuis en huisartsenpraktijk?
  • Zoek uit in het kader van de wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en in het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wanneer er toestemming van de patiënt nodig is voor het houden van een MDO
  • Bestudeer de mogelijke handvatten voor een MDO:

De bouwstenen in de leerlijn complexe ouderenzorg

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie