Eerstelijnsverblijf ELV

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn complexe ouderenzorg
Auteur

Anouk Meijer
Vivian Kenter

Stage

2e Huisartsstage

KBA

8. Wijk

Competenties

Samenwerken
Organiseren

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Themaonderwijs
Zelfstudie

Relevantie

Een huisarts kan te maken hebben met kwetsbare ouderen, die tijdelijk onverantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven. Of met kwetsbare ouderen die niet in aanmerking komen voor opname in een ziekenhuis of een andere zorginstelling met medisch specialistische behandeling of (geriatrische) revalidatiezorg. Een tijdelijke opname voor deze kwetsbare ouderen vindt dan plaats op een eerstelijnsverblijf (ELV).

De zorg van het ELV is verdeeld in hoog en laag complexe bedden en nog een aparte groep voor palliatief/terminale patiënten. Wie voor de laatste groep in aanmerking komt is voor de huisarts het duidelijkst. Er is een afwegingsinstrument beschikbaar als hulpmiddel voor de afweging of de patiënt voor de zorg van hoog of laag complexe bed in het ELV in aanmerking komt. De zorg in het ELV (hoog en laag complex) is gericht op het herstel van de patiënt en de terugkeer naar huis.

Doel

 • Je weet wat de route naar het ELV in de regio is en wie verantwoordelijk is voor de geleverde zorg.
 • Het is je duidelijk welke rol de huisarts heeft en hoe de financiering is geregeld.

Gebruiksaanwijzing

Deze bouwsteen bestaat uit: zelfstudie, een filmpje en een praktijkopdracht

Onderwijsactiviteiten

Deze bouwsteen kan op zichzelf staan of gekoppeld worden aan praktijkopdracht, leergesprek of onderwijs.

   

 •  Bespreek met de opleider in het leergesprek:
  • Hoe is de route in de regio naar het ELV.
  • Wanneer is de benodigde zorg ontoereikend?
  • Wie is er verantwoordelijk voor de zorg bij hoog en bij laag complexe ELV?
  • Welke rol heeft de huisarts? Etc.

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn complexe ouderenzorg

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie