Samenwerken met de Specialist ouderengeneeskunde

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn complexe ouderenzorg
Auteur

Monique Petra
Niek van Asperen

Stage

CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

5. Afstemming

Competenties

Communicatie
Samenwerken

Leerplek

Huisartsenpost
Leergesprek
Onderwijsprogramma
Paralleldag
Praktijkleren
Zelfstudie

Relevantie

Het consulteren van de specialist ouderengeneeskunde is relatief recent toegevoegd aan de zorg die de huisarts kan bieden in de thuissituatie. 

Driekwart van de huisartsen vindt de tijdsinvestering voor de zorg aan kwetsbare ouderen onevenredig groot. (ledenpeiling LHV 2016). Ook steeds meer huisartsen verlenen zorg in een WLZ-instelling. Voor de juiste geneeskundige zorg aan kwetsbare ouderen is samenwerking met specialisten ouderengeneeskunde (SO) dus cruciaal. De specialist ouderengeneeskunde heeft namelijk specifieke expertise over een groep patiënten die huisartsen vaker in de praktijk zien: kwetsbare patiënten met complexe zorgbehoefte door hun co- of multi-morbiditeit. 

Doel

  • Je bent je bewust van de meerwaarde van de specialist ouderengeneeskunde
  • Je kent indicaties voor consultatie

Gebruiksaanwijzing

Video om op de terugkomdag te bekijken en artikel om zelf door te lezen waarbij praktijkopdracht bij de chronische zorg stage of in de 2e huisartsstage.

Onderwijsactiviteiten

terugkomdaggroep

Lees de 2 interviews met een huisarts en een specialist ouderengeneeskunde op de site van de LHV ouderenzorg

Kijk in de terugkomdaggroep de video over samenwerking met de SO.

Ga de discussie aan: wat is de meerwaarde van een specialist ouderenzorg? Wat zijn de ervaringen in de groep? Wat is het verschil met de geriater?  

Verpleeghuis  

Woon een huisbezoek van een SO bij. Wat was de meerwaarde van het consult.  

Bespreek in je leerroep de verschillen in benadering tussen SO en huisarts. Voor welke vraagstelling kan je SO benaderen? 

Huisartsenpraktijk  

Woon een huisbezoek van een SO bij.  

Bespreek in je leergroep of tijdens leergesprek de verschillen in benadering SO en huisarts, voor welke vraagstelling je SO kan benaderen?  

Bronnen

 LHV en Verenso handreiking, Samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde.

Informatiekaart, Geriatrisch Assesment door SO, Verenso

Het Timmermansoog van de geriater, medisch contact.

De bouwstenen in de leerlijn complexe ouderenzorg

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie