Cognitieve problemen: delier, dementie of depressie?

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn complexe ouderenzorg
Auteur

Anouk Meijer
Vivian Kenter

Stage

CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

3. Intercurrente ziekten

Competenties

Medisch handelen
Professionaliteit

Leerplek

Praktijkleren
Themaonderwijs
Zelfstudie
Leergesprek
Onderwijsprogramma

Relevantie

Bij cognitieve problemen kan het diagnosticeren van dementie tijd innemen. Alleen bij de diagnose delier is snel handelen nodig. De eerste stap is dus een delier uitsluiten. De tweede stap is een depressie uitsluiten, alvorens verdere stappen in de dementie diagnostiek te nemen volgens de NHG-Standaard Dementie 2020. Hierbij is het belangrijk dat je de verschillen tussen delier, dementie en depressie goed kan onderscheiden.

Doel

 • Je bezit de kennis van de verschillen tussen delier, dementie en depressie. 
 • Je kan adequaat handelen bij het signaleren en of klachten van cognitieve stoornissen.
 • Je beschikt over de vaardigheden nodig voor diagnosticeren van dementie.

Gebruiksaanwijzing

Informatie te gebruiken voor zelfstudie met aansluitend een opdracht om in de huisartsenpraktijk of tijdens de chronische zorg stage te doen.

Onderwijsactiviteiten

Luister naar de onderstaande podcasts:

In de de podcast wordt verwezen naar een tweetal websites: dementie.nl en edomah.nl en bij de podcast staat nog een samenvatting van de anamnese.

Bestudeer deze tabel Delier, Dementie en Depressie

minimatuur

Neem eventueel de bouwsteen cognitieve meetinstrumenten voor ouderen door.

Voor Delier en depressie zie hieronder:

De DOS (Delier Observatie Screening) schaal 

De DOS schaal, gebaseerd op de DSM-IV-criteria, werd ontwikkeld als screeningsinstrument voor verpleegkundigen. De uitslag geeft een indicatie voor aanwezigheid en de ernst van een delier. De items worden gescoord op basis van observaties. Om de diagnose delier te kunnen stellen is aanvullend informatie nodig over het begin van de symptomen (acuut) en het beloop over de dag (fluctuerend). In de overdracht naar de huisarts/SO bij ontslag van een patiënt met persisterende symptomen van delier vanuit een ziekenhuis/instelling naar (verzorging)huis kan de DOS-score worden vermeld.

De GDS-15 (Geriatric Depression Scale)

De GDS-15 is een screeningsschaal voor depressie bij ouderen. Deze vragenlijst wordt door ouderen zelf ingevuld. De GDS-15 is een scoringssleutel gegeven.

De praktijkopdracht in de chronische zorg stage of tweede huisartsenstage

 • Sluit bij de aanwezigheid van of een verdenking op een cognitieve stoornis eerst een delier en een depressie uit.
 • Bespreek je werkwijze tijdens het leergesprek met de opleider.

Bronnen:

 • NHG-Standaard Dementie april 2020
 • NHG-Standaard Delier april 2014
 • Nursing
 • DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), 2013.
 • Richtlijn Delier Volwassenen en ouderen, Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) e.a., 2014.
 • Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Dementie, Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie, Nederlandse Vereniging voor Neurologie, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie e.a., 2014.
 • Van Iersel e.a. Leerboek Geriatrie. De Tijdstroom, Utrecht 2017. Hoofdstuk 11, 12 en 22.
 • Inouye S, Westendorp R, Saczynski J. Delirium in elderly people. In: Lancet 2014; 383: 911-22

De bouwstenen in de leerlijn complexe ouderenzorg

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie