Zorgplan maken met behulp van het andere gesprek, Positieve gezondheid

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn complexe ouderenzorg
Auteur

Monique Petra
Niek van Asperen

Stage

CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

2. Behandelplan

Competenties

Medisch handelen
Communicatie

Leerplek

Leergesprek
Onderwijsprogramma
Paralleldag
Praktijkleren
Themaonderwijs

Relevantie

In de zorg voor ouderen zijn we snel geneigd om te kijken naar de beperkingen en de gezondheidsproblemen die het ouder worden met zich meebrengt. Positieve Gezondheid helpt juist het accent te leggen op ouderen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Die benadering helpt hen om zo veel mogelijk zelf de regie te houden over hun leven – met alle uitdagingen die zich daarbij voordoen. Positieve Gezondheid kan dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan persoonsgerichte en kwalitatieve zorg. Het gedachtegoed houdt je als zorgprofessional scherp, zodat je niet snel verleid wordt om te doen wat vanuit de zorg misschien praktisch is. Of om een oplossing te forceren die beter past bij het zorgsysteem. Je kunt de Mijn Positieve Gezondheid-tool heel breed inzetten, zo leert de ervaring. Je kunt deze inzetten bij vitale ouderen en bij kwetsbare ouderen, zelfs tot in hun laatste leven 

Degenen die werken met Positieve Gezondheid in de ouderenzorg, merken vaak dat er ook in hun werk wat verandert. Zo ervaren zij het als waardevol om vanuit diverse disciplines naar het spinnenweb te kijken. Dat maakt de situatie en de wensen van de oudere niet alleen inzichtelijk. Het maakt het ook mogelijk om samen vanuit één gedachtegoed te handelen en om met één taal belangrijke zaken te duiden. Dat maakt het onderling samenwerken makkelijker - of je nou verzorgende bent, notaris, geestelijk verzorgende of specialist ouderenzorg. Ook geeft het handvatten om te spreken over ‘het systeem’ rondom de oudere, zoals familieleden, vrienden, buren en hulpinstanties. Wie ondersteunt bij bepaalde taken? Waar liggen er mogelijkheden? 

Doel

  • Je leert positieve gezondheid toe te passen in de ouderenzorg 

Gebruiksaanwijzing

Gebruik eerst de introductie positieve gezondheid in leerlijn preventie en de onderwijsactiviteiten daarbij.  Ga er daarna mee aan de slag in de ouderenzorg. Selecteer een patiënt waarbij je een zorgplan wilt maken.

Voor je aan de slag gaat kun je als achtergrond informatie het artikel Ouderen stellen en behalen doelen met een zorgplan uit Huisarts en wetenschap lezen, of de bijbehorende podcast luisteren.

Onderwijsactiviteiten

1, Laat bij voorkeur de oudere zelf de "Mijn Positieve Gezondheid" invullen. Voor kwetsbare ouderen kan het fijn zijn om dat met een vertrouwd persoon te doen, zoals een mantelzorger of begeleider. Het is wel belangrijk dat diegene terughoudend is in zijn eigen oordeel. Het gaat om wat de oudere zelf graag wil en niet om wat de begeleidende persoon goed acht voor de oudere in kwestie. 

Invullen kan digitaal MijnPositieveGezondheid.nl  of vanaf papier eenvoudige-tool-mpg.pdf 

2, Het ‘andere gesprek’. Op basis van de gegeven antwoorden ga je in gesprek. Wat is voor de persoon echt belangrijk? Zou hij/zij iets willen veranderen?  

Je kan 1 en 2 gefaseerd doen, gezien het best vermoeiend kan zijn voor de ouderen. Herhaal het spinnenweb op een ander moment, ouderen zijn veranderlijk. Zet visuele hulpmiddelen in om het gesprek op gang te brengen.  

Tips voor het introduceren en invullen: begeleidingsdocument-bij-eenvoudige-tool-mpg.pdf 

3. Uitdaging is de actie. Na het voeren van het ‘andere gesprek’ volgt de stap om tot handelen en actie te komen. (zorgplan te maken)  In de praktijk blijkt dat met vitale ouderen makkelijker te gaan dan in situaties waarin de kwetsbaarheid groot is. Bij kwetsbare ouderen verschuift de actie vaak van de oudere zelf naar de omgeving. Het zijn dan juist de mensen in de omgeving die iets te doen staat in het leven van de oudere. Wat je  vaak zal zien, is dat de ‘actie’ vooral gaat over aspecten die belangrijk zijn in het acceptatieproces. 

4. Bespreek in een leergesprek. Heeft  het gesprek je andere informatie opgeleverd dan de SMFPC methode?  Vind je het een aanvullende of juist vervangende methode? 

Bronnen

Mijn positieve gezondheid

Eenvoudige vragenlijst om te printen

Handreiking mijn positieve gezondheid

Begeleidingsdocument zorgverleners

Ouderenzorg in de huisartsenpraktijk

De bouwstenen in de leerlijn complexe ouderenzorg

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie