Dehydratie bij ouderen

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn complexe ouderenzorg
Auteur

Anouk Meijer
Vivian Kenter
Niek van Asperen

Stage

CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

3. Intercurrente ziekten

Competenties

Medisch handelen
Samenwerken
Organiseren

Leerplek

Huisartsenpost
Leergesprek
Praktijkleren
Zelfstudie

Relevantie

Dehydratie, of uitdroging, leidt bij ouderen tot een verhoogd risico op morbiditeit en mortaliteit. Het is ook een belangrijke aanleiding voor extra ziekenhuisopnames. Dehydratie komt vaak voor bij ouderen met infecties, maar wordt ook gezien tijdens langdurige periodes van hete buitentemperaturen (hittegolven), waarvan verwacht wordt dat ze in de Westerse wereld steeds meer zullen voorkomen. Ouderen zijn meer kwetsbaar voor uitdroging dan jongeren. Dit hangt samen met de veranderingen, die als gevolg van het normale verouderingsproces, in de water- en zouthuishouding optreden. Bij kwetsbare ouderen thuis en in instellingen, die veelal gekenmerkt worden door diverse stoornissen (co-morbiditeit), beperkingen en handicaps én die bovendien vaak veel medicijnen gebruiken (polyfarmacie), versterken deze factoren niet zelden de genoemde normale fysiologische veranderingen, waardoor hun risico op dehydratie alleen maar groter wordt.

Doel

  • Je kent de achtergrond van verhoogd risico op dehydratie bij ouderen. 
  • Je herkent de (aspecifieke) symptomen van dehydratie ouderen. 
  • Je kan preventieve adviezen geven over en actie ondernemen bij (dreigende) dehydratie. 
  • Je bent je bewust van risicomedicatie bij dehydratie .

Gebruiksaanwijzing

Informatie voor zelfstudie en een opdracht voor de huisartsenpraktijk/het leergesprek

Onderwijsactiviteiten

De preventieve maatregelen tegen uitdrogen: minimaal 1,7 liter drinken is bekend, en wat te doen bij dreigende dehydratie (ORS nemen) is te lezen op thuisarts.nl. Maar op thuisarts staat ook: Gebruikt u medicijnen die uitdroging kunnen geven zoals plaspillen? Of heeft u vragen over uw ziekte (bijvoorbeeld hartfalen of een nierziekte) waarbij u maar een beperkte hoeveelheid vocht mag innemen? Neem dan ook contact op met de huisarts. En dan? Wat adviseert de assistente?  

Opdracht:  

  • Lees: Risicomedicatie bij uitdroging uit Huisarts & Wetenschap.
  • Interview: Ga in gesprek met je opleider, POH, assistentes: hoe zijn de afspraken in de praktijk? Wie geeft voorlichting aan patiënt? Wat adviseren de assistentes? Wat staat in de triagewijzer? 
  • Leergesprek: bespreek je bevindingen in een leergesprek.  
  • Evt. TKD: Vergelijk dit met andere aios en doe ideeën ter verbetering op. 
  • E-learning chronische nierschade NHG

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn complexe ouderenzorg

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie