Categorie: Competentiegebied 3 - Samenwerken

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken

Omschrijving

Dit competentiegebied omvat alle beroepsmatige contacten en relaties binnen en buiten de eigen huisartsenvoorziening. Het participeren in een netwerk van functionele samenwerkingsrelaties en het optimaal gebruik maken van beschikbare expertises is essentieel voor het realiseren van effectieve en efficiënte samenwerking. De huisarts vervult, waar nodig, een coördinerende, bewakende en bevorderende rol in het bieden van samenhangende en op de patiënt afgestemde zorg.

3.1 De huisarts draagt bij aan effectieve intra- en interdisciplinaire samenwerking, waaronder ketenzorg

  • maakt optimaal gebruik van expertise binnen de eigen huisartsenvoorziening en een netwerk van zorgverleners in de eerste en de tweede lijn.
  • stelt prioriteiten t.a.v. overlegstructuren op basis van daadwerkelijke behoeftes in de zorg en de grootte van de overlap in zorggebied met andere zorgverleners
  • maakt effectief gebruik van intercollegiale consultatie

3.2 De huisarts past samenwerkingsvaardigheden doelgericht toeBold text

  • kiest een aanpak die past bij de situatie
  • beïnvloedt het functioneren van een groep op positieve wijze
  • gaat evenwichtig en constructief om met conflictsituaties

3.3 De huisarts verwijst doelgericht op basis van actueel inzicht in de expertise van andere zorgverleners

  • houdt zich aan de grenzen van de eigen deskundigheid en die van het eigen vakgebied door doelgericht en tijdig te verwijzen
  • houdt bij het verwijzen rekening met beschikbaarheid en toegankelijkheid van andere zorgverleners.
  • draagt informatie over patiënten zorgvuldig over.
  • neemt verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de zorg voor de patiënt.

Pagina’s in categorie "Competentiegebied 3 - Samenwerken"

Deze categorie bevat de volgende 82 pagina’s, van in totaal 82.