Telefonische triage: in de opleidingspraktijk

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn spoedeisende zorg
Auteur

Daphne Beemsterboer
Hetty Olthoff

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

2. Urgentie

Competenties

Samenwerken
Organiseren

Leerplek

Leergesprek

Relevantie

Als huisarts is het belangrijk om te weten welke triage er gedaan is voordat je op de hoogte gesteld wordt van een acute casus; jij bent verantwoordelijk voor goede zorg. Voel jij je prettig bij de huidige gang van zaken of zou je het liever anders zien?

Doel

Inzicht krijgen in het triagesysteem van de opleidingspraktijk. 

Gebruiksaanwijzing

Deze bouwsteen kan je helpen om inzicht te krijgen in het triagesysteem van de opleidingspraktijk.

Onderwijsactiviteiten

Bespreek in een leergesprek met je opleider en eventueel de triagerende doktersassistente hoe de triage in de opleidingspraktijk verloopt. 

  • Wordt er gebruik gemaakt van een triagewijzer?
  • Wat zijn de huidige afspraken bij acute casuïstiek; hoe wordt de huisarts op de hoogte gesteld? Wanneer wordt de patiënt gezien en wie bepaalt dat? Komt de patiënt op de praktijk, wordt het een visite of wordt de patiënt eerst telefonisch te woord gestaan?
  • Hoe vindt de opleider dat dit verloopt? Welke valkuilen zijn mogelijk?
  • Wat zijn je eigen gedachten over deze manier van triageren en consulteren van de huisarts?
  • Wanneer moet jij als aios de hao consulteren of op de hoogte brengen?

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn spoedeisende zorg

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit