SBAR; overdragen van zorg

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoekenLeerlijn spoedeisende zorg
Auteur

Daphne Beemsterboer

Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage
CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

KBA

3. Registratie en overdracht

Competenties

Communicatie

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma

Relevantie

Slechte communicatie tussen hulpverleners kan tot risicovolle situaties leiden. Het is van belang dat de overdragende partij alle belangrijke informatie correct overbrengt op de ontvangende zorgverlener. Door dit op een eenduidige, consequente en snelle manier te doen; voorkom je fouten, verlies van informatie en vertraging. Vanuit Amerika is de SBAR-methode vertaald naar de Nederlandse situatie. Naast de verschillende onderdelen bestaat de SBAR-methode ook uit een praktische checklist voor een dagelijkse toepassing. 

Doel

Inzicht geven in de valkuilen bij het overdragen van zorg. Kennis laten maken met de SBAR-methodiek en oefenen in het communiceren van overdragen van zorg. Tevens kun je het formulier in de paktijk gebruiken.

Gebruiksaanwijzing

Een rollenspel waarbij overdragen van zorg wordt geoefend en middels de SBAR-methode informatie wordt overgedragen. 

Onderwijsactiviteiten

Terugkomdag

Dit onderwijsprogramma kan tijdens een terugkomdag worden uitgevoerd. Hierbij geef je als docent nog niet aan wat het doel van de betreffende oefening is.

 • 5 aios gaan naar de gang (No. 1 t/m 5). De andere aios blijven in het lokaal.
 • De docent vertelt in steekwoorden een complexe casus.
 • 1 aios in de groep van achterblijvers in het lokaal, wordt aangewezen.
 • Aios No. 1 (van de gang) wordt binnengeroepen.
 • De aangewezen aios van de achterblijvende groep draagt de casus over aan aios No. 1 (van de gang).
 • Aios No. 2 wordt binnengeroepen. Aios No. 1 draagt de casus over aan aios No. 2.
 • De casus wordt steeds overgedragen tot aios No. 5.

Het doel van bovenstaande oefening is om inzicht te geven wat er gebeurt met informatie die niet protocollair wordt overgedragen.

Eventueel kan bovenstaande oefening later herhaald worden met behulp van het SBAR-formulier.

Leergesprek

Speel samen met je hao een rollenspel. Neem beiden een rol als hulpverlener aan. Hierbij zou de hao de ambulanceverpleegkundige of specialist in het ziekenhuis kunnen spelen waarbij jij  als aios zelf de rol van huisarts aanhoud. 

 • Zorg dat je een drietal casussen paraat hebt die je wilt overdragen. Maak hierbij onderscheid in verschillende doelen van de overdracht (overleg specialist, overdragen ambulance etc.)
 • Probeer de eerste casus zo goed mogelijk over te dragen (zonder SBAR-formulier).
 • Bespreek kort wat jullie bevindingen zijn ten aanzien van de overdracht.
 • Vul het SBAR-formulier in voor de bovenstaande casuïstiek. Gebruik dit als leidraad voor je overdracht en speel nogmaals het rollenspel. 
 • Evalueer kort jullie bevindingen. 
 • Vul voor de volgende twee casussen ook het SBAR-formulier in en speel ook in deze gevallen een rollenspel.
 • Evalueer jullie bevindingen. Vragen die je hiervoor kunt gebruiken zijn:
  • Liep je ergens tegen aan?
  • Is alle informatie overgebracht?
  • Is de informatie juist overgekomen?
  • Is er geverifieerd of de ontvangende partij de informatie goed heeft ontvangen?
  • Lukte het om de overdracht kort en bondig te houden?
  • Lukte het om gestructureerd over te dragen? (met en zonder SBAR-formulier)

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn spoedeisende zorg

De leerlijnen

Leerlijnen: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Leerlijnen: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Leerlijnen: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit
Diversiteit
Seksualiteit