Telefonische triage: is er goed getriëerd op de huisartsenpost?

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn spoedeisende zorg
Auteur

Daphne Beemsterboer

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

2. Urgentie
9. Triage telefonisch

Competenties

Medisch handelen

Leerplek

Praktijkleren

Relevantie

Op de huisartsenpost werk je als huisarts met voor jou onbekende patiënten en met verschillende doktersassistentes. De doktersassistentes werken met een triage systeem (NTS), bedoelt om een goed onderscheid te maken tussen de patiënten die werkelijk gezien moeten worden en de patiënten bij wie telefonisch advies voldoende zal zijn.  

Doel

Inzicht krijgen in het triagesysteem op de HAP en de werkelijke casuïstiek die je als huisarts te zien krijgt tijdens een consultdienst.  

Gebruiksaanwijzing

Tijdens een dienst kort je bevindingen van de triage noteren, hier je mening over vormen en bespreken met je opleider.  

Onderwijsactiviteiten

Noteer tijdens eens dienst kort van 10 consulten: 

  • Hoe is dit consult getrieerd?
  • Vind je dit een terechte triage op basis van de gegevens verstrekt door de triagist?
  • Wat zijn je bevindingen achteraf?
  • Wat vind je van de triage? 

Bespreek je bevindingen met de je opleider en indien mogelijk ook met de triagist. Door ook je bevindingen met de triagist te bespreken kom je mogelijk tot verrassende inzichten. 

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn spoedeisende zorg

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit