Acute zorg ouderen: Senioren Spoed Spel

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken



Leerlijn spoedeisende zorg
Auteur

Daphne Beemsterboer

Stage

CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

7. Organisatie

Competenties

Medisch handelen
Organiseren

Leerplek

Onderwijsprogramma

Relevantie

Met het oog op de verdere vergrijzing van onze samenleving en de trend om langer thuis te blijven wonen, zal de zorgvraag van ouderen in de eerste lijn de komende jaren blijven toenemen. Ouderen presenteren zich soms met typische geriatrisch syndromen (zoals vallen of verwardheid) of met atypische verschijnselen van bekende ziekten (zoals buikpijn als uiting van een hartaanval, of het ontbreken van koorts bij een infectie). Daarnaast kan bij een kwetsbare oudere een crisissituatie ontstaan waarbij er plotseling actie vereist is vanwege een ernstige verstoring van het evenwicht tussen de hulp die thuis nodig is, en de hulp die de directe omgeving kan bieden. De oorzaak van de crisis kan gelegen zijn in ziekte van de persoon zelf, maar bijvoorbeeld ook in ziekte van de partner. Hoe kwetsbaarder de persoon of de woonsituatie is, hoe minder nodig is om een crisis uit te lokken. Om de uitkomsten te verbeteren voor alle ouderen waarbij een spoedeisende situatie ontstaat, is het van belang om aios al in het eerste jaar van de opleiding onderwijs te geven over typische spoedeisende aandoeningen bij ouderen.

Doel

 • De aios kent spoedeisende aandoeningen die vooral bij ouderen voorkomen.
 • De aios weet welke mogelijkheden er zijn voor opvang in crisis situaties
 • De aios weet hoe en waar hij in diverse situaties de juiste hulp kan organiseren voor ouderen.

Gebruiksaanwijzing

Tijdens het Senioren Spoed Spel doorlopen de aios interactief een aantal casus over ouderen in een spoedeisende situatie. Naast het vergaren medische inhoudelijke kennis is er ook aandacht voor management van een aantal spoedeisende situaties. 

Onderwijsactiviteiten

In dit spel doe je spoedvisites bij diverse ouderen. Je krijgt te maken met allerlei spoedsituaties. Regelmatig wordt je gestoord door vaak voorkomende problemen. Als je alles goed hebt afgehandeld, bereik je uiteindelijk de Blije Gezonde Ouderen (BGO’s)!  

Alvorens te beginnen:

 • Log in op HA web om de NHG Triagewijzer te kunnen gebruiken

Uitleg

Per spel spelen 3 duo’s. Een huisarts-poppetje vertegenwoordigt 2 aios. Je speelt met 1 dobbelsteen. Het duo dat het hoogste gooit mag beginnen.

 • Je doet een worp en verplaats je poppetje evenzoveel plaatsen.
 • Daarna is het volgende duo aan de beurt, en zo verder.
 • Als een huisarts-poppetje op een Huisje komt (visite bij een patiënt), pak je een Vignet-kaartje.
 • Op het Vignet-kaartje staat een casus met vragen. Beantwoord de vragen en noteer de antwoorden op het antwoordvel. De andere duo’s controleren of het antwoord correct is. Denk eerst zelf na over het antwoord. Hulp wordt geboden door het aanvullend materiaal wat je kunt lezen door de QR code te scannen op de achterkant van het Vignet-kaartje. Daarna gaat het spel weer verder met het volgende duo.
 • Als je op een SSS-je komt, pak je een SSS kaartje en volgt de instructie en beantwoord de vraag. Noteer het antwoord op je antwoordvel. Indien je wederom op een SSS-je komt volg je wederom de instructie. Indien je zo op een Huisje terecht komt pak je een Vignet-kaartje.
 • Het duo wat als eerste bij de ‘Blije Gezonde Ouderen’ aankomt heeft gewonnen. Wel moeten alle vignetten doorlopen zijn (10 in totaal). Zo nodig werk je terug. 
 • Indien alle vignetten al doorlopen zijn en niemand heeft nog de BGO’s bereikt, dan wordt een Huisje als SSS gezien. 

Aan het eind zal plenair het spel doorlopen worden en is er ruimte voor vragen.

Downloads:

Bronnen

Met dank aan de huisartsopleiding van het Erasmus Medisch Centrum.

De bouwstenen in de leerlijn spoedeisende zorg

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie