Leerlijn medisch handelen

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
Leerlijn medisch handelen
Leerlijnhouder
Drs. Wim Willems, Huisarts, hao, docent
Leerlijnmedewerkers

Dr. Yeun Ying Wong, Huisarts
Drs. Chris Rietmeijer, Huisarts, onderwijscoordinator
Drs. Sjors Konijn, Huisarts, hao, docent

Medisch-technische vaardigheden en communicatie vallen onder het kopje medisch handelen. Daar voor communcicatie een aparte leerlijn is ontwikkeld, zal de focus van deze leerlijn liggen op de technische vaardigheden van de aios.

Visie leerlijn

Medisch-technische vaardigheden vormen een belangrijk onderdeel van het huisartsenvak. Los van het belang van het goed  uitvoeren van vaardigheden, dragen vaardigheden belangrijk bij aan het werkplezier en het competentiegevoel van aios en huisarts.

De aios leert vaardigheden vooral in de praktijk. Daar dienen de situatie en de urgentie zich aan om iets uit te voeren en te oefenen. De ondersteuning van uit het opleidingsinstituut is tweeledig:

  1. Opleider en aios faciliteren bij het praktijkleren, o.a. via deze leerlijn.
  2. Aios de gelegenheid geven tot droog oefenen van vaardigheden, bijv. middels fantomen (formulier fantomen aanvragen).

Medische vaardigheden

In het kader van deze visie verdelen we de vaardigheden, binnen deze leerlijn, in twee groepen:

  • Basisarts-vaardigheden
  • Huisarts-specifieke vaardigheden.

De basisarts-vaardigheden zijn die vaardigheden die de aios geacht wordt in de basisopleiding geleerd te hebben (ausculteren, buikonderzoek et cetera). De huisarts-specifieke vaardigheden zijn meer toegespitst op de huisartsgeneeskundige situatie (Cyriax, IUD, kleine chirurgie en dergelijke). Het huidige onderwijs richt zich voornamelijk op deze complexere vaardigheden. Aios voelen zich daarin vaak (nog) onbekwaam. En gericht op deze onbekwaamheid van de aios bestaan voor het aanleren van complexe vaardigheden diverse onderwijsvormen en tal van filmpjes, bijvoorbeeld via de NHG-website.

De aandacht voor zowel het beheersen van de basisarts-vaardigheden door aios als voor het beoordelen ervan door de hao blijkt kleiner. Dit terwijl de basisvaardigheden een groter en belangrijker deel vormen in de dagelijkse praktijk. Een mogelijk onderliggende oorzaak is dat het lastiger is om deze vaardigheden te bespreken: Gêne kan bijvoorbeeld een rol spreken: de aios kan het gevoel hebben dat hij dit al moet kunnen waardoor er snel een beoordelingsgevoel ontstaat; de opleider kan het gevoel hebben dat hij de aios aan het controleren is. Aandacht voor de basisarts-vaardigheden klemt des te meer, omdat de vooropleiding niet voor alle aios gelijk meer is. Er mag daarom niet automatisch aangenomen worden dat de aios de basisarts-vaardigheden bij het starten van de opleiding al (goed) beheerst.

De leerlijn maakt wegwijs binnen het bestaande online materiaal voor het uitvoeren en leren van zowel basisarts- als huisarts-specifieke vaardigheden, o.a. te vinden op de website van Huisartsopleiding Nederland (HON).

De toetsstations per huisarts-specifieke vaardigheid zijn te gebruiken bij caroussel vaardigheden-onderwijs. Op de site van de HON vind je de vernieuwde vorm van (individuele) 'toetsing', in de vorm van korte vaardigheden beoordeling (KVB).

Uiteraard biedt de leerlijn bouwstenen aan om het vaardigenhedenonderwijs op een zinvolle manier vorm te geven.

Bouwstenen


Leerlijnoverzicht
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Interculturaliteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Interculturaliteit