Korte Vaardigheidsbeoordeling

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn medisch handelen
Auteur Sjors Konijn
Yeun Ying Wong
Stage 1e Huisartsstage
2e Huisartsstage
Competenties Medisch handelen
Communicatie
Leerplek Leergesprek
Praktijkleren

Relevantie

Het aanleren van, en uiteindelijk zelfstandig verrichten van, vaardigheden in medisch diagnostisch en therapeutisch handelen is een belangrijk en leuk onderdeel van de huisartsopleiding. Het merendeel van deze vaardigheden leert de aios al doende in de huisartsenpraktijk. Het beoordelen (door de opleider dan wel een mede-aios) of de aios een vaardigheid voldoende beheerst, begint met het observeren van de vaardigheid (zie bouwsteen Om-en-om spreekuur).

Het betreft echter niet alleen het goed kunnen uitvoeren van het technische stukje van een medische technische vaardigheid; maar ook het hele plaatje: de indicatiestelling voor het uitvoeren, het klaarleggen van benodigde spullen, de begeleiding van en instructies aan de patiënt tijdens het uitvoeren, het bespreken van de nazorg, maar ook het opruimen van de materialen nadien.

De Huisartsopleiding Nederland (HON) heeft voor dit doel het korte vaardigheidsbeoordelingsformulier (KVB) ontwikkeld, zie hier voor een uitgebreide toelichting.

Let op: de KVB is niet hetzelfde als de KPB (Korte Praktijk Beoordeling) welke wordt gebruikt in de externe stages.

Doel

Met het KVB formulier kan handzaam feedback gegeven worden aan de aios over het uitvoeren van een medisch technische vaardigheid, in het licht van een over een of meer andere compententiegebieden.

Gebruiksaanwijzing

Een KVB kan op elk moment van de opleiding gebruikt worden bij het beoordelen van complexere medisch diagnostisch of therapeutische, eventueel invasieve, vaardigheden (zoals het schouderonderzoek, een enkel-arm-index of het plaatsen van een spiraaltje). Ze zijn minder geschikt voor beoordeling van basale vaardigheden, zoals het algemeen lichamelijk onderzoek.

Ter voorbereiding op de beoordeling van de vaardigheid kunnen toelichtingen/protocol van de vaardigheid gevonden worden op de HON-website.

Tegenwoordig kan de aios via de e-portfolio-omgeving haar opleider (of mede-aios) uitnodigen om het KVB-formulier digitaal in te vullen, zie ook de HON-website. Het voordeel van dit digitale formulier is, dat je hierin ook de toelichtingen van de te beoordelen vaardigheid kan opzoeken. De bespreking van verrichtingen wordt hiermee makkelijker gemaakt. Het beoordelingsformulier is vervolgens direct toe te voegen aan de e-portfolio.

Onderwijsactiviteit

De aios laat door haar opleider, docent of mede-aios observeren, terwijl ze de vaardigheid uitvoert. Vooraf bespreekt de aios met de observator op welke competentiegebieden (maximaal 2 à 3 competenties) zij feedback wilt krijgen, naast het medisch handelen. De feedback en beoordeling wordt bij voorkeur dezelfde dag nabesproken. De aios bespreekt tenslotte waar zij nu staat in haar leertraject ten aanzien van deze vaardigheid.

Het voorgesprek, het observeren en het nabespreken duurt bij elkaar, afhankelijk van de betreffende vaardigheid, ca. 20 tot 30 minuten.

Tip: Het formulier kan ook gebruikt worden bij het aanleren van een vaardigheid op een fantoom, het zogenaamd ‘droogoefenen’ van een nieuwe vaardigheid, in het kader van het 'leertraject' naar het daadwerkelijk uitvoeren op een patiënt.

Bijlage

- Voorbeeld van het KVB-formulier (PDF format)

Overige leerlijnen


Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie