Korte Vaardigheidsbeoordeling

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn medisch handelen
Auteur Sjors Konijn
Yeun Ying Wong
Stage 1e Huisartsstage
2e Huisartsstage
Competenties Medisch handelen
Communicatie
Leerplek Leergesprek
Praktijkleren

Relevantie

Het aanleren van, en uiteindelijk zelfstandig verrichten van, vaardigheden in medisch diagnostisch en therapeutisch handelen is een belangrijk en leuk onderdeel van de huisartsopleiding. Het merendeel van deze vaardigheden leert de aios al doende in de huisartsenpraktijk. Het beoordelen (door de opleider dan wel een mede-aios) of de aios een vaardigheid voldoende beheerst, is niet altijd even makkelijk. Het begint met het observeren van de vaardigheid (zie bouwsteen Om-en-om spreekuur).

Tijdens die observatie kan er gebruik gemaakt worden van het korte vaardigheidsbeoordelingsformulier (KVB), ontwikkeld door de Huisartsopleiding Nederland (HON), zie hier voor een voorbeeld.

De KVB’s zijn handig bij het beoordelen van complexere medisch diagnostisch of therapeutische, eventueel invasieve, vaardigheden (zoals het schouderonderzoek, een enkel-arm-index of het plaatsen van een spiraaltje). Ze zijn minder geschikt voor beoordeling van basale vaardigheden, zoals het algemeen lichamelijk onderzoek.

Let op: de KVB is niet hetzelfde als de KPB (Korte Praktijk Beoordeling) welke wordt gebruikt in de externe stages.

Doel

- Aandacht voor dit relatief nieuwe formulier voor het beoordelen van huisartsvaardigheden.

- Aandacht voor het formulier in e-portfolio omgeving.

Gebruiksaanwijzing

Ter voorbereiding op de beoordeling van de vaardigheid kunnen toelichtingen/protocol van de vaardigheid gevonden worden op de HON-website.

Tegenwoordig kan de aios via de e-portfolio-omgeving haar opleider (of mede-aios) uitnodigen om het KVB-formulier digitaal in te vullen, zie ook de HON-website. Het voordeel van dit digitale formulier is, dat je hierin ook de toelichtingen van de te beoordelen vaardigheid kan opzoeken. De bespreking van verrichtingen wordt hiermee makkelijker gemaakt. Het beoordelingsformulier is vervolgens direct toe te voegen de e-portfolio.

Onderwijsactiviteit

De aios laat door haar opleider, docent of mede-aios observeren, terwijl ze de vaardigheid uitvoert. Vooraf bespreekt de aios met de observator op welke competentiegebieden (maximaal 2 à 3 competenties) zij feedback wilt krijgen, naast het medisch handelen. De feedback en beoordeling wordt bij voorkeur dezelfde dag nabesproken. De aios bespreekt tenslotte waar zij nu staat in haar leertraject ten aanzien van deze vaardigheid.

Het voorgesprek, het observeren en het nabespreken duurt bij elkaar, afhankelijk van de betreffende vaardigheid, ca. 20 tot 30 minuten.

Tip: Het formulier kan ook gebruikt worden bij het aanleren van een vaardigheid op een fantoom, het zogenaamd ‘droogoefenen’ van een nieuwe vaardigheid, in het kader van het 'leertraject' naar het daadwerkelijk uitvoeren op een patiënt.

Bijlage

- Voorbeeld van het KVB-formulier (PDF format)

Overige leerlijnen


Leerlijnen: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Leerlijnen: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Leerlijnen: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit
Diversiteit
Seksualiteit