Categorie: Competentiegebied 4 - Organiseren

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken

Omschrijving

Dit competentiegebied betreft het realiseren van regels en afspraken t.b.v. het functioneren van de huisartsenvoorziening binnen een systeem van kwaliteitseisen en kwaliteitsverbetering. De huisarts heeft hierin een voortrekkers rol (medisch leiderschap ). De kwaliteit van de huisartsenvoorziening wordt continu gevolgd aan de hand van relevante parameters. Het Raamwerk Medisch Leiderschap is een verdere uitwerking van dit competentiegebied en heeft overlap met de competentiegebieden professionaliteit, samenwerken en maatschappelijk handelen.

4.1 De huisarts realiseert integrale en doelmatige huisartsenzorg die continu en toegankelijk is

  • draagt bij aan de beschikbaarheid van zorg in de nabije omgeving van patiënten en aan de bereikbaarheid van de zorg zonder de tussenkomst van derden.
  • stemt zorg af op de specifieke behoefte van de patiëntenpopulatie van de huisartsenvoorziening.

4.2 De huisarts past organisatie- en managementprincipes doelgericht toe

  • organiseert mensen, middelen en informatie binnen de huisartsenvoorziening zodanig dat efficiënt en effectief zorg geboden kan worden.
  • bewaakt uitvoering van gedelegeerde geprotocolleerde taken en neemt eindverantwoordelijkheid.
  • is systematisch bezig met planvorming, uitvoering en evaluatie m.b.v. wetenschappelijke inzichten en ‘best practices’.
  • hanteert, evalueert en actualiseert (werk)afspraken.
  • hanteert feitelijke informatie over de zorg en incidenten ten behoeve van kwaliteitsverbetering en patiëntveiligheid.

4.3 De huisarts gebruikt informatietechnologie voor optimale patiëntenzorg

  • houdt systematisch een elektronisch medisch dossier (EMD) bij voor elke patiënt.
  • maakt effectief gebruik van een geautomatiseerd Huisarts Informatie Systeem (HIS), elektronische patiëntdossiers (EPD) en internet.

Pagina’s in categorie "Competentiegebied 4 - Organiseren"

Deze categorie bevat de volgende 93 pagina’s, van in totaal 93.