Spanningsklachten deel 1 - Begrippen en aanpak

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn psychische klachten
Auteur

Anouk Bogers

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

1. Spanningsklachten

Competentie

Medisch handelen
Samenwerken
Organiseren

Toepassing

Leergesprek
Zelfstudie
Onderwijsprogramma
Praktijkleren

Relevantie

Zie ook Spanningsklachten deel 2 - Consultvoering

Overspanning en burn-out zijn geen DSM-diagnose, maar dit type klachten komt veel voor tijdens het spreekuur; de huisarts heeft een belangrijke signalerende rol. Wanneer spreek je nu van overspanning of burn-out en wanneer van een depressie? Wat kun je hier als huisarts in betekenen en wanneer verwijs je door?

Deze klachten worden in de huisartspraktijk begeleid. Door de huisarts, maar ook vaak door de POH-GGZ. Doorverwijzing gebeurt pas indien herstel te lang duurt. Hoe eerder deze klachten worden gesignaleerd hoe sneller een patiënt weer kan herstellen.

Doelen

Je (her)kent de criteria wanneer je spreekt van overspanning of burn-out of een depressie.

Subdoelen

 1. Je bent op de hoogte van de LESA Overspanning en burn-out en de NHG-standaard Overspanning en burn-out.
 2. Je kunt tijdens de terugkomdag de kenmerkende factoren herkennen en benoemen van overspanning en burn-out.
 3. Je kent de incidentie en prevalentie van overspannenheid en burn-out in de huisartspraktijk.
 4. Je kent de uitlokkende factoren die leiden tot overspannenheid en burn-out.

Gebruiksaanwijzing

De onderwijsactiviteiten volgen elkaar op. Het omvat een deel zelfstudie en het bespreken van spanningsklachten met de hao. De onderwijsactiviteit tijdens de terugkomdag wordt gecoördineerd door een aios. Eventuele vragen over het onderwerp komen aan bod tijdens de quiz en anders in de discussie.

Onderwijsactiviteit 1 - Voorafgaand aan de TKD

 • De aios heeft de LESA en de NHG-standaard Overspanning en burn-out bestudeerd.
 • De aios bespreekt met de opleider een casus van een patiënt met spanningsklachten met de opleider.
 • Welke vragen roepen de LESA, de NHG-standaard en het gesprek met de hao op? Waar wil je nog meer over weten? Wat is onduidelijk? Neem deze input mee naar de terugkomdag.

Onderwijsactiviteit 2 - Op de TKD

Voorbereiding
 • Aios beschikken over een smartphone met internettoegang.
 • Aios maken vooraf quizvragen over overspanning en/of burn-out die met juist of onjuist te beantwoorden zijn. Inspiratie te halen uit de LESA en NHG-standaard..
 • Eén aios ontvangt de vragen en maakt er een KAHOOT van.
Op de TKD
 • Quiz spelen.
 • Discussie tijdens of na afloop.
 • Vragen die nog spelen bij aios (zie onderwijsactiviteit 1) bespreken.
 • Eventueel als opmaat naar het voeren van een gesprek en het oefenen met uitvragen van signalen.

De bouwstenen in de leerlijn psychische klachten

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie