Spanningsklachten deel 1 - Begrippen en aanpak

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn psychische klachten
Auteur

Anouk Bogers

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

1. Spanningsklachten

Competentie

Medisch handelen
Samenwerken
Organiseren

Toepassing

Leergesprek
Zelfstudie
Praktijkleren

Relevantie

Zie ook Spanningsklachten deel 2 - Voeren van consult met patient

 • Overspanning en burnout is geen DSM diagnose maar de aios komt deze type klacht presentatie veel voorkomend tegen tijdens het spreekuur.
 • De aios worstelt regelmatig met de vraag, wanneer spreek je nu van overspanning en of  burnout en wanneer een depressie? Wat kun je hier als huisarts in betekenen en wanneer verwijs je door?
 • De aios kan na dit onderwijs een depressie van een burn- out differentiëren.
 • Deze klachten worden in de huisartspraktijk begeleid. Vaak door de huisarts maar ook door de POH GGZ. Doorverwijzing gebeurt pas indien herstel te lang duurt. Hoe eerder deze klachten worden gesignaleerd hoe sneller een patiënt weer kan herstellen.
 • De huisarts heeft een belangrijke signalerende rol.

Doelen

De aios (her)kent de criteria wanneer je spreekt van overspanning of burnout.

Subdoelen

 1. De aios is op de hoogte van de LESA Overspanning en burn-out.
 2. De aios kan tijdens de terugkomdag de kenmerkende factoren herkennen en benoemen van overspanning en burnout.
 3. De aios kent de incidentie en prevalentie van overspannenheid en burnout in de huisartspraktijk.
 4. De aios kent de uitlokkende factoren die leiden tot overspannenheid en burnout.

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding

 • De aios heeft de LESA Multidisciplinaire aanpak voor stress en burnout bestudeerd voorafgaand aan het terugkomdagonderwijs.
 • Aios bespreekt een casus van een patiënt met spanningsklachten met de opleider voorafgaand aan de terugkomdag
 • Aios beschikken over een smart- phone met internet toegang.

Onderwijsactiviteit 1 - Voorafgaand aan de TKD

Bespreking van dit thema op de TKD-onderwijs of in leergesprek met de hao.

 • Instructie daarbij is: 
  • Onderstaande links (bronnen) verwijzen naar een aantal pagina’s naar een artikel van H&W en naar de LESA (uitgebreid)
  • Bestudeer deze informatie zelf, dat kan ook thuis.
  • Formuleer daarna vragen: Wat wil je nog meer weten? Wat is niet duidelijk?

Onderwijsactiviteit 2 - Op de TKD

Quiz KAHOOT (20 minuten)

 • Aios coördineert de quiz van alle juist en onjuist vragen die de aios vooraf hebben gemaakt en ingeleverd na de bestudering van de LESA.
 • Discussie na afloop.
 • Als opmaat naar het voeren van een gesprek en het oefenen met uitvragen van signalen.

Iedere aios: Maak quizvragen die juist of onjuist zijn.

Een aios van de groep verzamelt ze. Deze aios maakt er een KAHOOT quiz van. Lever ze in en we maken voor de terugkomdag een kahoot presentatie.

De bouwstenen in de leerlijn psychische klachten

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Interculturaliteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Interculturaliteit