Diagnostiek en behandeling van slaapproblemen

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn psychische klachten
Auteur

Anouk Bogers
Dick Walstock

Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage

KBA

1. Spanningsklachten

Competentie

Medisch handelen
Samenwerken
Organiseren

Toepassing

Praktijkleren
Leergesprek
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

Problemen met slapen komen veel voor. 30% van de volwassenen heeft hier last van, maar slechts 10-15% daarvan gaat er mee naar de huisarts. Bijna twee derde van de patiënten met een slaapstoornis krijgt een slaapmiddel voorgeschreven en vaak wordt dat herhaald. Er zijn een aantal goede niet-medicamenteuze manieren om iets aan slaapstoornissen te doen. Naast de huisarts kan de POHGGZ een belangrijke rol spelen bij de behandeling van deze groep patiënten.

Doelen

  • De aios kan de verschillende slaapstoornissen van elkaar onderscheiden en weet wanneer te verwijzen voor nadere diagnostiek.
  • De aios kan psycho-educatie en een aantal eerste adviezen geven.
  • De aios weet wanneer naar de POHGGZ te verwijzen.

Gebruiksaanwijzing

De NHG-standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen geeft reeds een zeer goede weergave van de mogelijkheden en interventies voor/door de huisarts. Deze bouwsteen geeft handvatten indien er behoefte is aan een onderwijsprogramma tijdens bijvoorbeeld een TKD.

Onderwijsactiviteit

Gebruik deze powerpoint als basis voor het onderwijs tijdens de TKD. Het onderwijs kan zowel door docenten als aios gegeven worden.

De bouwstenen in de leerlijn psychische klachten

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit