Juridische aspecten samenwerking huisarts en POH-GGZ

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn psychische klachten
Auteur

Dick Walstock
Young-Kon Lambeck

Stage

GGZ stage
2e Huisartsstage

KBA

Overall

Competenties

Samenwerken
Organiseren

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren

Relevantie

De POH-GGZ is een relatief nieuwe kracht in de huisartspraktijk. Soms is hij/zij in dienst van de huisarts, soms gedetacheerd door een (GGZ-)instelling. De POH-GGZ werkt met een groep patiënten waar ook risico’s aan zitten, zoals het risico op suïcide. Wat is de juridische positie van de POH-GGZ? Wie is waar verantwoordelijk en aansprakelijk voor?

Doelen

Je kent de juridische positie van de POH-GGZ en het belang van goede werkafspraken tussen huisarts en POH-GGZ.

Gebruiksaanwijzing

Dit onderwijsprogramma bestaat uit een deel dat uitgevoerd moet worden in de huisartspraktijk en een deel waarbij de opgedane informatie tijdens een terugkomdag gedeeld wordt.

Onderwijsactiviteit

Voorbereiding aios

  • Vraag op de praktijk aan opleider en/of POH-GGZ hoe de formele positie van de POH-GGZ is: loondienst, gedetacheerd, BIG-geregistreerd, etc.
  • Vraag op de praktijk aan opleider en/of POH-GGZ welke samenwerkingsafspraken er zijn.
  • Bekijk thuis dit filmpje: 

Op de terugkomdag

  • Deel de informatie en ervaringen uit de verschillende praktijken.
  • Discussie met als leidende vraag: Hoe zou ik het later in mijn eigen praktijk geregeld willen hebben?

De bouwstenen in de leerlijn psychische klachten

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie