Spanningsklachten deel 2 - Consultvoering

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn psychische klachten
Auteur

Anouk Bogers

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

1. Spanningsklachten

Competentie

Medisch handelen
Samenwerken
Organiseren

Toepassing

Leergesprek
Praktijkleren
Zelfstudie
Onderwijsprogramma

Relevantie

Vervolg van Spanningsklachten deel 1 - Begrippen en aanpak. Deel 2 richt zich op het uitbreiden van de vaardigheden in de gespreksvoering bij patiënten met spanningsklachten, overspanning en burn-out.

Doelen

 • Je hebt zicht op uitlokkende contextfactoren in relatie tot spanning.
 • Je kunt de spanningsklachten anamnestisch (volgens bijvoorbeeld het SCEGS-model) uitvragen om tot een juiste differentiaal diagnose te komen.
 • Je kunt werken met de 4-DKL in de huisartspraktijk.
 • Je kunt een onderscheid in ernst van spanningsklachten maken.
 • Je kunt een consult voeren met een patiënt met spanningsklachten.
 • Je bent op de hoogte van de aanpak en begeleiding van patiënten met overspanning en burn-out in de huisartspraktijk.

Gebruiksaanwijzing

LESA en NHG-standaard Overspanning en burn-out worden als bekend verondersteld. Aan de hand van een uit de praktijk meegenomen casus en opgenomen video kunnen respectievelijk onderwijsactiviteit 1 en 2 doorgewerkt worden.

Onderwijsactiviteit 1

Bespreek een casus van een patiënt met spanningsklachten van tevoren met je opleider. Ontdek wat je lastig vond, wat je nog miste na het gesprek of wat juist goed werkte. Op de TKD volgt een Patiëntgerichte Casuspresentatie (zie hieronder 'Werkwijze van inbreng').

 • Een patiëntgerichte casuspresentatie duurt ongeveer 30 minuten, doorgaans in groepen van 6-8 aios. Docenten begeleiden de groepen. De aios die de casus inbrengt kruipt in de huid van de patiënt, 1 aios is huisarts, de rest observeert.
 • Welke vragen nodigen uit om te vertellen? Wat ging goed, wat kan beter?

Je kunt zowel medische inhoud als gespreksvaardigheden trainen met deze vorm. Doordat de inbrenger in de huid van de patiënt kruipt ervaart deze welke vragen helpend en stimulerend zijn en welke vragen niet werken. Daarnaast roept de patiënt ook van alles op; dit is belangrijke informatie.

Werkwijze van inbreng bij een Patiëntgerichte Casuspresentatie

 • Je brengt een casus in van de praktijk en kruipt in de huid van de patiënt: je vertelt de groep de aanleiding voor het contact en de voorinformatie die hij of zij had voordat het gesprek met de patiënt van start ging.
 • De groep brainstormt vooraf om een doel en strategie voor het gesprek te bepalen. Waar denken we aan, wat willen we weten, hoe gaan we het aanpakken? Een van de groepsleden neemt de rol van dokter en start het gesprek. Aios kunnen het gesprek stopzetten, een time-out vragen. Op dat moment vat een ander groepslid samen. Wat hebben we gehoord? Wat hebben we gezien? Wat roept deze patiënt op bij ons als hulpverlener?
 • Vervolgens vraagt de docent: Wat missen we nog? Hoe gaan we verder? Gaat de eerste aios verder en neemt die de draad weer op? Of gaat een ander groepslid verder?
 • Op deze manier leren jullie van elkaar door de soorten vragen en andere interventies die gesteld worden. De inbrenger ervaart welke vragen helpend zijn en welke niet. Daarnaast komen niet alleen de medisch inhoudelijke aspecten aan bod maar ook de begeleidingsvaardigheden, overdracht en tegenoverdracht, gespreksvaardigheden in lastige interactiepatronen.

Onderwijsactiviteit 2

 • Aios neemt een consult op van een gesprek met een patiënt die spanningsklachten heeft.
 • Aios formuleert een vraag voor de groep waar hij/zij feedback op wenst. Zowel medisch-inhoudelijke als meer gespreksvaardigheden kun woorden geanalyseerd of besproken.

De bouwstenen in de leerlijn psychische klachten

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie