Praktijkorganisatie - POH-GGZ en zorg bij psychische klachten

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn psychische klachten
Auteur

Dick Walstock
Young-Kon Lambeck

Stage

GGZ stage
2e Huisartsstage

KBA

Overall

Competenties

Samenwerken
Organiseren

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

Met de oplopende wachttijden in de GGZ en de daarmee toenemende druk op de POHGGZ is het belangrijk te weten hoe de zorg voor mensen met psychische klachten in de (eigen) huisartspraktijk is vormgegeven? Is er een onderliggende visie? Wat is de invloed van de visie, en allerhande praktische afspraken, op de dagelijks gang van zaken?

Doelen

Je kent de organisatie en inhoud van de zorg voor mensen met psychische klachten in de (eigen) huisartspraktijk en de gevolgen daarvan voor het werk van de huisarts.

Subdoelen

 • Je kent de visie in de opleidingspraktijk op de (POH-)GGZ.
 • Je kent de taakomschrijving van de POH-GGZ, de taakverdeling en samenwerkingsafspraken tussen huisarts en POH-GGZ. 
 • Je kent de juridische positie van de POH-GGZ.
 • Je kent de specifieke competenties van de POH-GGZ in de eigen praktijk.
 • Je kent de financieringssystematiek van de POH-GGZ: inschrijftarief, verrichtingen, werkgeverschap, etc.
 • Je weet wat de rol en functie van e-health in de zorg voor mensen met psychische klachten kan zijn en wat voor vragen zich lenen voor consultatie.

Gebruiksaanwijzing

Kies uit de hieronder genoemde een of meer activiteiten.

Onderwijsactiviteiten

Huiswerk

 • Bestudeer de informatie, dat kan eventueel ook thuis.
 • Ga in je eigen praktijk na wat de visie is op POH-GGZ. Is er een taak-/functieomschrijving? Zijn er (schriftelijke) samenwerkingsafspraken tussen huisarts en POH-GGZ? Formuleer daarna vragen: Wat wil je nog meer weten? Wat is niet duidelijk? Vragen over de gang van zaken in de praktijk?
 • Bespreek in een leergesprek met jouw huisartsopleider de situatie in de opleidingspraktijk. Andere opties zijn om de POH-GGZ te interviewen of deze vragen mee te nemen in het peerassessment.

Op de terugkomdag

 1. Bespreek in tweetallen de verzamelde informatie: Wat zijn overeenkomsten en verschillen in visie, samenwerking, taakinvulling, functieomschrijving, etc. tussen de verschillende (opleidings)praktijken.
 2. Plenair vragen beantwoorden, onduidelijkheden verhelderen (door docent).
 3. Bespreek in tweetallen, aan de hand van (ingewikkelde) casuïstiek, wat te doen in de verschillende situaties. En wat is de invloed van organisatorische aspecten op de inhoud van het werk?

Plenair nabespreken

 • Aan de hand van de discussie zal duidelijk worden wat de invloed is van organisatorische factoren op de inhoud van het werk.
 • Wat heb je geleerd en wat neem je mee naar je eigen praktijk in de toekomst?

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn psychische klachten

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie