Somatische controles bij ernstige psychiatrische aandoeningen

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn psychische klachten
Auteur

Eddy Reynders
Young-Kon Lambeck

Stage

GGZ stage
2e Huisartsstage

KBA

Overall

Competenties

Medisch handelen
Samenwerken
Organiseren

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma

Relevantie

Iedere huisartspraktijk heeft, afhankelijk van grootte en samenstelling, zo’n 10-50 patiënten met een ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). Deze patiëntengroep heeft een (sterk) verhoogd risico op hart- en vaatziekten (HVZ). Toch is deze groep bij de huisarts vaak niet goed in beeld. In het kader van een goed CVRM-beleid in de praktijk is dit een groep om níet te vergeten.

Doelen

 • Je weet dat de patiënten met een EPA een sterk verhoogd risico op HVZ hebben.
 • Je hebt nagedacht over de manier waarop deze patiëntengroep in beeld te krijgen is en op welke manier het CVRM opgezet kan worden.

Subdoelen

 • Je kent de prevalentie van EPA in de eigen huisartspraktijk.
 • Je kent de (cardiovasculaire) bijwerkingen van de verschillende psychofarmaca die gebruikt worden bij EPA.

Gebruiksaanwijzing

Tweetal kleine opeenvolgende onderwijsactiviteiten die zorgen voor bewustwording van de huisartszorg voor patiënten met ernstige psychiatrische problematiek. Onderwijsactiviteit 1 vindt plaats in de praktijk, onderwijsactiviteit 2 tijdens een TKD.

Voorbereiding aios

 • Je zoekt op de praktijk in het HIS naar het aantal patiënten met een EPA: 
  • Zoeken op ICPC-code
  • Zoeken op medicatie (ATC-code)
  • Ga na of deze patiënten opgenomen zijn in het CVRM-programma.

Op de terugkomdag

 • Huiswerk/cijfers met elkaar vergelijken: Wat valt op? Wat verklaart de eventuele verschillen?
 • Gebruik deze presentatie als leidraad door docent of aios.
 • Discussie naar aanleiding van één-na-laatste dia.

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn psychische klachten

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie