Geneesmiddelenmisbruik - Opiaten

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoekenLeerlijn psychische klachten
Auteur

Anouk Bogers
Jolien Heimensem

Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage
CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

KBA

5. Verslaving

Competenties

Medisch handelen
Communicatie
Samenwerken
Organiseren
Maatschappelijk handelen

Leerplek

Leergesprek
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

Tussen 2010 en 2017 is het gebruik van opioïden, zoals oxycodon en fentanyl, met 55 procent gestegen2. Het gebruik van oxycodon is in die periode verviervoudigd. Met zorgvuldige begeleiding en monitoring zijn opioïden goede en veilige middelen. Onverantwoord gebruik van opioïden brengt echter risico’s met zich mee zoals gewenning, overdosering en verslaving. Jaarlijks belanden er zo’n 700 mensen op de spoedeisende hulp met problemen die gerelateerd zijn aan het gebruik van oxycodon5. In de Verenigde Staten en Canada heeft ongepast gebruik van opioïden tot grote maatschappelijke problemen geleid.

In Nederland worden de meeste opioïden extramuraal voorgeschreven; huisartsen schreven in 2017 82% van het aantal opioïden voor5.

NB: In deze bouwsteen worden opiaten als voorbeeld genomen; je kunt ook benzodiazepines als voorbeeldmiddel gebruiken.

Doel

  • Je bent je bewust van het voorkomen van onzorgvuldig gebruik en geneesmiddelenverslaving.
  • Je kunt geneesmiddelenverslaving herkennen.
  • Je kent methoden van aanpak en preventie van geneesmiddelenverslaving.

Gebruiksaanwijzing

Onderwijsactiviteiten

Voorafgaand aan TKD

  • Valt chronisch gebruik van opiaten je op in jouw praktijk?
  • Hoeveel patiënten gebruiken er opiaten in jouw praktijk? (neem indien mogelijk een uitdraai mee uit jouw HIS)
  • Wanneer start je met opiaten?
  • Waar let je op bij het starten van opiaten? (patiëntkenmerken, co-morbiditeiten)
  • Wat zijn de afspraken rondom herhaalrecepten in jouw praktijk?

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn psychische klachten

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie