Categorie: Competentiegebied 5 - Maatschappelijk handelen

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken

Omschrijving

Dit competentiegebied omvat het maatschappelijk verantwoord uitoefenen van het beroep. De kern is het verlenen van doelmatige, voor iedereen toegankelijke zorg en het afwegen van de belangen van de patiënt tegen de belangen van andere hulpvragers en de maatschappij. De beroepsgroep heeft haar ambities op het gebied van maatschappelijk handelen vastgesteld (Toekomstvisie 2022). De huisarts streeft, vanuit zijn/haar maatschappelijk positie, het realiseren van deze ambities na (medisch leiderschap).

5.1 De huisarts bevordert de gezondheid van individuele patiënten en groepen patiënten

  • is alert en reageert (pro)actief op determinanten van ziekte.
  • geeft individuele gezondheidsvoorlichting en -opvoeding aan patiënten.
  • richt zich samen met andere partijen op wijkgebonden preventie.

5.2 De huisarts handelt overeenkomstig de geldende wetgeving voor de huisarts

5.3 De huisarts behartigt belangen van (toekomstige) patiënten n.a.v. incidenten in de zorg

  • neemt passende correctieve- en/of preventieve maatregelen bij incidenten in de patiëntenzorg.
  • informeert de patiënt over de geldende klachtprocedures en -instanties.

5.4 De huisarts handelt kostenbewust

  • kiest voor de minst kostbare behandeloptie bij gelijkwaardigheid van alternatieven.
  • gaat uit van het egaliteitsprincipe binnen de zorg.
  • voorkomt onnodige verwijzingen.

Pagina’s in categorie "Competentiegebied 5 - Maatschappelijk handelen"

Deze categorie bevat de volgende 58 pagina’s, van in totaal 58.