Samenwerking in de wijk

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn preventie
Auteur

Annemarie Schalkwijk
Louise Nooteboom

Stage

2e Huisartsstage

KBA

5. Programmatische preventie

Competentie

Samenwerken
Organiseren
Maatschappelijk handelen

Toepassing

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma

Relevantie

Om een preventieprogramma uit te voeren dien je samen te werken met andere hulpverleners en instanties die zich ook bezighouden met preventie (bv. de schoolarts, GGD, thuiszorg en de gemeente). Op welke manier kan je samenwerkingsverbanden aangaan? 

Doelen

 • Ervaring opdoen om partners in de wijk te vinden oa sociaal wijkteam (kan ik ze vinden? hoe werken we samen? of werken we niet samen? waarom niet?
 • Wijkprojecten leren inschatten op waarde (wat doen ze, wie doet wat en waarom?, kan met ze samenwerken? verwijs ik er pt-en naartoe waarom wel/niet?))
 • Kan ik een verbinding krijgen met het sociaal domein? Wat doen ze? Op welke wijze kunnen we elkaar gebruiken in de zorg?

Gebruiksaanwijzing

Deze onderwijsopdracht geeft inzicht in preventie activiteiten in de praktijk en wijk. Geschikt voor de 2-de fase, start met de opdracht eerste kwartaal laatste jaar opleiding er zou een projectverbeteringplan uit kunnen rollen.

Achtergrond

De huisartsenzorg is enorm aan het veranderen. De maatschappelijke veranderingen gaan razendsnel, waarbij de vergoedingen en medische verrichtingen elke keer weer veranderen. Nieuwe technologien, andere ziekten, ICT-aanpassingen zoals e-health, informatie voor de patiënt, en taakdifferentiatie, zijn voorbeelden van de veranderde huisartsenzorg. 

Preventie in de buurt

 • Het project Preventie in de Buurt van RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is gericht op het beter verbinden en versterken van preventie in de wijk vanuit en met de huisartsenpraktijk en publieke gezondheid. https://www.nhg.org/preventieindebuurt
 • Veel gemeenten zetten sociale wijkteams in voor de organisatie van passende zorg en maatschappelijke ondersteuning. In deze wijkteams werken hulpverleners met verschillende beroepsachtergronden samen en doen zij een beroep op de hulp van vrijwilligers en mantelzorgers. Deze nieuwe manier van samen zorgen in de wijk roept een aantal ethische kwesties op die aandacht verdienen, concludeert het Centrum voor Ethiek en Gezondheid.

Preventieakkoord 2018

Door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken kan de gezondheid van heel veel Nederlanders verbeteren. Daarom heeft de Rijksoverheid een Nationaal Preventieakkoord gesloten. Daarin staan afspraken tussen meer dan 70 verschillende organisaties in Nederland.

Onderwijsactiviteit

Breng de praktijk en de wijk zo goed mogelijk in kaart:

 • Heb een leergesprek met je opleider over het onderwerp preventie in de wijk. Bespreek/vraag daarbij de volgende informatie:
  • Bestudeer HIS-gegevens, praktijkbeleidsplan, praktijkpiramide (leeftijdsopbouw), top tien icpc’s, spiegelinformatie uit VEKTIS, praktijkorganogram (voor zover mogelijk) en andere gegevens over praktijk en wijk van gemeente of GGD
 • Maak contact met het sociaal wijkteam
 • Lees Toekomstvisie huisartsenzorg 2022 NHG/LHV hoofdstuk 3 Preventie
 • Houd de actualiteit in de gaten over actuele thema's in de zorg

Ga aan de slag

 • Onderzoek trends, demografie, epidemiologie en zorgaanbod in de wijk.
 • Kiest een geschikt project in de buurt of in de wijk
 • Beantwoord de volgende vragen:
  • Is je opleidingspraktijk klaar voor populatiegerichte zorg?
  • Wat is je visie op preventie? 
  • Kun je bepalen in hoeverre het zorgaanbod in de praktijk passend is bij de gezondheidsvraagstukken in de wijk? 

Bespreek met je opleider / terugkomdag:

 • Je bevinden t.a.v. de praktijk? Is deze klaar voor populatiegerichte zorg?
 • Je bevindingen in hoeverre het zorgaanbod in de praktijk passend is bij de gezondheidsvraagstukken in de wijk?
 • Wat is je visie op preventie? En wat is deze van je opleider? Waarin verschillen of overeenkomsten?

De bouwstenen in de leerlijn preventie

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit