Wetenschap en leefstijlgeneeskunde

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoekenLeerlijn preventie
Auteur

Esther van Vlaanderen
Marianne Hanneman

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

2. Leefstijl

Competenties

Communicatie
Organiseren
Maatschappelijk handelen
Kennis en wetenschap

Leerplek

Leergesprek
Onderwijsprogramma

Relevantie

‘Leefstijlgeneeskunde’ brengt nogal wat discussie met zich mee. Aan de ene kant veelbelovend, aan de andere kant is het effect omstreden. Sommige huisartsen vinden het dan ook niet hun taak patiënten te begeleiden bij leefstijlverandering. Onlangs is het thema preventie aan bod gekomen tijdens de Woudschoten Conferentie.

Doel

  • De aios vormt zich een mening t.a.v. leefstijl en de rol van de huisarts.
  • De aios is bekend met een aantal grote studies naar het effect van leefstijl interventies.

Subdoelen:

  • De aios verzamelt (wetenschappelijk onderbouwde) argumenten.
  • De aios gaat een discussie aan met opleiders/collega’s over het nut van leefstijlinterventies aanbieden.

Gebruiksaanwijzing

Deze bouwsteen is geschikt als zelfstudie materiaal en ter invulling van een leergesprek tijdens de huisartsen stages van de opleiding.

verdiep je in de wetenschappelijke ondersteuning en vorm je eigen mening mbt de algemene rol van huisarts in leefstijlgeneeskunde, en jouw individuele rol, of de visie over wat voor een huisarts jij wilt zijn.

Onderwijsactiviteiten

Sta eens stil bij de volgende punten;

- De schatting is dat je jaarlijks 2 miljard euro kunt besparen met leefstijlgeneeskunde als medicijn bij DM2

- De geschatte zorgkosten voor 2040 verdubbelen naar 174 miljard euro

- er zijn 8,8 miljoen chronische zieken in Nl (niet-overdraagbaar)

- Jaarlijks sterven er 35.000 mensen aan de gevolgen van roken, overmatig alcoholgebruik, te weinig bewegen en ongezonde voeding

Voorbereiding 1

Je gaat je voorbereiden op een discussie met je opleider over het thema preventie in de spreekkamer. Alternatief: met een ander aios-opleider koppel, vraag ze mee te doen. 

Leergesprek 1

De aios(sen) plant(plannen) een gesprek in met de opleider ter bespreking van leefstijl interventies. Bespreek het volgende met je opleider: 

1. Wat doen jullie op dit moment aan leefstijlinterventie in de praktijk? 

2. Doen jullie ook mee aan programma’s  als ‘Keer diabetes om’? Welke? Waarom wel/niet?  Wat vinden jullie daarvan?

3. Loop samen de patiënten van je/jullie ochtendspreekuur langs: bij wie heb je een leefstijl interventie ingezet of bij wie zou je dat willen doen? Kies 1 patiënt. Hoe pak je dat aan? Hoeveel tijd ben je er mee kwijt? Denk je dat het zin heeft? (Max 15 min)

Lees het volgende artikel: https://www.henw.org/artikelen/preventieparadox-ingezonden

4. Kunnen jullie je vinden in de mening van de auteur? Hoe ver vind je dat je taak gaat als huisarts? 

Vastgestelde kerntaak (Woudschoten conferentie) van de huisarts t.a.v. preventieve zorg is: “huisartsen vinden primaire preventie van groot belang, waarbij zij zich richten op geïndiceerde en zorg gerelateerde preventie op individueel niveau. De overheid is met name verantwoordelijk voor bredere, populatiegerichte preventietaken en kan hier andere zorgverleners dan huisartsen voor inschakelen.” Bron: huisartsvandetoekomst.nl 

5. Eens/oneens? Bepaal ieder voor zich jullie standpunt t.a.v. leefstijlinterventie door de huisarts en in zijn algemeen. 

Voorbereiding 2

Jullie gaan een discussie voeren t.a.v. het nut van leefstijl interventies in de spreekkamer. Vind je dat je er wel of niet als huisarts je tijd in moet stoppen? 

Alternatief: Samen met een andere aios-opleider-koppel zijn jullie aan deze opdracht begonnen. Spits op in 2 teams, opleiders versus aios of het ene versus het ander koppel, alles mag. 

Een team verdedigt en het andere bestrijdt de volgende stelling: 

‘Het is noodzakelijk om aandacht te besteden aan leefstijlinterventies in de spreekkamer’. 

Prik een datum voor een (duo-)leergesprek(, indien afstand een probleem is, via videobellen). 

Bereid jullie goed voor middels het verzamelen van argumenten. Verdiep je in voor handen zijde wetenschappelijke artikelen, zijn leefstijl interventies wetenschappelijk bewezen of juist niet? Wat wil dat zeggen? 

Leergesprek 2

Discussie/debat. 


Bronnen

Bundel Wetenschappelijk bewijs Leefstijlgeneeskunde

https://www.vektis.nl/intelligence/publicaties/factsheet-chronische-aandoeningen-bij-40-plussers

https://www.rivm.nl/leefstijlmonitor

https://www.vtv2018.nl/leefstijl-en-omgeving

Groepsinterventie Keer Diabetes 2 om publicatie

Handboek leefstijlgeneeskunde

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/01/03/ontzieken-gezond-gaan-leven-als-medicijn-a3985651

https://www.nhg.org/thema/preventie-de-huisartsenpraktijk-0

https://www.henw.org/artikelen/preventie-de-huisartsenpraktijk-kom-beweging

De bouwstenen in de leerlijn preventie

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK/ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie