Voeding en gewicht bespreken - ondersteuning en informatie

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn preventie
Auteur

Annemarie Schalkwijk
Louise Nooteboom

Stage

1e Huisartsstage
CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

2. Leefstijl
3. Preventieve activiteiten

Competentie

Medisch handelen
Maatschappelijk handelen
Professionaliteit

Toepassing

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

Als je tijdens het spreekuur vragen over voeding en gewicht krijgt, is het handig te weten waar je extra ondersteuning en achtergrondinformatie. Deze bouwsteen biedt daarnaast inzicht in huidige richtlijnen, standaarden en onderzoeken over voeding en gewicht.

Doelen

Je doet kennis op van:

 • voedingsvraagstukken;
 • gewichtsvraagstukken;
 • richtlijnen en standaarden;
 • financiering van interventieprojecten.

Voeding

Wees je ook hier steeds weer bewust van het fenomeen preventieparadox:

De preventieparadox

Preventieprogramma’s voor de hele bevolking zijn op macro niveau gezien effectiever dan acties die gericht zijn op mensen met een verhoogd risico. Het rendement van effectieve preventie is echter voor het individu gering.
De preventieparadox is dan deze schijnbare tegenstelling dat preventieve maatregelen op bevolkingsniveau een grotere gezondheidswinst opleveren, maar relatief weinig - en zelfs zonder zekerheid - voor het afzonderlijke individu.

Na het doornemen van onderstaande bronnen

 • heb je inzicht in het verschijnsel preventieparadox;
 • ben je je bewust van jouw invloed als huisarts op de individuele preventie;
 • begrijp je de werking tussen preventie op bevolkingsniveau en in de spreekkamer;
 • denk je na over je eigen visie hoe je deze kennis inzet in je werk als huisarts.

Bekijk onderstaande bronnen, en bedenk vragen die je in de groep zou kunnen bespreken. Denk ook aan relevante thema's uit het huidige debat, bijvoorbeeld de rol van preventieve maatregelen bij de corona pandemie.

Gewicht

Richtlijnen en standaarden

 • De NHG–standaard obesitas geeft informatie voor volwassen en kinderen.
 • De NHG-Zorgmodule Leefstijl Voeding is van toepassing op volwassen patiënten:
  • die geïnformeerd willen worden over gezonde voeding;
  • met risicofactoren voor hart- en vaatziekten en chronische ziekten waarbij voedingsadvisering deel uitmaakt van de behandeling.
 • De Zorgstandaard Obesitas van het Partnerschap Overgewicht Nederland geeft informatie over de organisatie van zorg voor volwassen en kinderen met overgewicht of obesitas. 
 • Integrale aanpak voor kinderen met overgewicht/obesitas:Programma Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht.
 • Landelijk programma aanpak gezond gewicht bij jongeren: Jongeren op Gezond Gewicht.
 • Aandacht voor voedsel is belangrijk en moet je aanleren. Meer aandacht voor voedselvaardigheden wordt beschreven op de website Voedselonderwijs, tot stand gekomen door de samenwerking van Jaap Seidell // hoogleraar Voeding en Gezondheid, Vrije Universiteit Amsterdam, Pierre Wind // kok, Youth Food Movement (YFM), de Hartstichting en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). 

Patiëntinformatie
De patiënt kan altijd verwezen worden naar Thuisarts.nl voor informatie over gezond eten.

Tools voor in de spreekkamer

Onderzoeken over overgewicht en obesitas

Informatie over vergoeding
Rapporten Zorginstituut Nederland:

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn preventie

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie