Een individueel zorgplan opstellen

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn preventie
Auteur

Annemarie Schalkwijk
Louise Nooteboom

Stage

CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

KBA

1. Individueel zorgplan

Competentie

Medisch handelen
Maatschappelijk handelen
Professionaliteit

Toepassing

Leergesprek
Praktijkleren

Relevantie

Na het uitvoeren van dit onderwijsprogramma ben je in staat om samen met de patiënt een individueel zorgplan op te stellen ter preventie van een chronische ziekte. Je weegt en bespreekt de voor- en nadelen van de verschillende preventieve interventies. Bovendien doe je ervaring op met motiverende gespreksvoering en het opstellen van een individueel zorgplan.

Doelen

 • Je leert een individueel zorgplan op te stellen.

Subdoelen

 • Je doet ervaring op met motiverende gespreksvoering.

Gebruiksaanwijzing (voorbereiding)

Wat is het individueel zorgplan?
Het NHG schrijft in het dossier individueel zorgplan:

De patiënt kan met een individueel zorgplan meer kennis verwerven over zijn ziekte, meebeslissen over de behandeling en ook buiten het consult om actief aan de slag gaan. Zo vergroot hij zijn eigen controle en zelfmanagement. Voor huisarts en praktijkondersteuners is het overzicht van doelen en afspraken een middel om de betrokkenheid van de patiënt in het zorgproces te bevorderen. 

Gezamenlijke besluitvorming staat daarbij centraal.

Het gesprek met de patiënt over de behandeling die het best bij hem en zijn situatie past vormt de basis van het individueel zorgplan (IZP). Voor huisarts en praktijkondersteuners is het overzicht van doelen en afspraken een middel om de betrokkenheid van de patiënt in het zorgproces te bevorderen. 

Het is niet nodig om voor alle patiënten een eigen IZP te maken. Maar het kan goede diensten bewijzen bij ingewikkelde problematiek, vooral wanneer meerdere zorgverleners bij eenzelfde patiënt betrokken zijn. Voor de uitwisseling van gegevens is het dan handig om een vast format te gebruiken. Het NHG heeft  een model voor registratie ontwikkeld dat aansluit bij HIS en KIS, zonder dubbelregistratie.

Kijk daarnaast ook eens op de leerlijn complexe ouderenzorg: Zorgplan maken met behulp van het andere gesprek, Positieve gezondheid

Ondersteunende websites tijdens het spreekuur en voor zelfstudie over persoonlijke gezondheidschecks, het preventieconsult en gezonde voeding:

 • Spreek met je opleider en de praktijkassistente af dat je graag patiënten met risico op chronische ziekte (bijv. overgewicht/obesitas, hypertensie) op je spreekuur wilt zien.
 • Spreek met je opleider en/of POH-S over ervaringen met opstellen van een individueel zorgplan.

Onderwijsactiviteit(en)

 • Selecteer een patiënt in de praktijk met risico voor een chronische ziekte (bijv. overgewicht/obesitas, hypertensie).
  • Bespreek of patiënt gemotiveerd is tot leefstijlverandering en opstellen van een plan.
  • Maak een individueel zorgplan.
 • Bespreek met je opleider of POH-S
  • wat er goed ging tijdens dit gesprek en je vast wil houden in volgende gesprekken;
  • wat jouw knelpunten zijn bij opstellen van een individueel zorgplan.

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn preventie

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie