Slaap - onmisbaar voor een gezonde leefstijl

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoekenLeerlijn preventie
Auteur

Marleen Offereins
Dick Walstock

Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage
CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

KBA

2. Leefstijl

Competenties

Medisch handelen
Samenwerken
Organiseren
Maatschappelijk handelen

Leerplek

Leergesprek
Onderwijsprogramma
Praktijkleren
Zelfstudie

Relevantie

Slaap is een onmisbaar en belangrijk onderdeel van gezondheid en leefstijl. Slaapgebrek kan leiden tot vermoeidheid, concentratieproblemen en ongezond eetgedrag (zoals snaaidrang). Bij chronisch slaapgebrek is de kans op ziektes als diabetes type 2, hart- en vaatziekten en depressie verhoogd. Genoeg redenen om met de patiënt hierover in gesprek te gaan!

Bekijk ook de bouwsteen Diagnostiek en behandeling van slaapproblemen van leerlijn psychische klachten.

Doelen

 • Je kunt de verschillende slaapstoornissen van elkaar onderscheiden en weet wanneer te verwijzen voor nadere diagnostiek.
 • Je kunt psycho-educatie en een aantal eerste (leefstijl)adviezen geven.
 • Je weet wanneer naar de POH-GGZ te verwijzen.

Subdoelen

 • Je weet hoe een slaapanamnese af te nemen en daarvoor het slaapdagboek te gebruiken.
 • Je kent de (nadelige) effecten van slaapmedicatie, kunt dit bespreekbaar maken met de patiënt en weet hoe af te bouwen.

Gebruiksaanwijzing

Deze bouwsteen geeft handvatten voor een onderwijsprogramma tijdens bijvoorbeeld een terugkomdag. Ook is het een zeer bruikbaar onderwerp om tijdens een leergesprek te bespreken. Als optie heb je keuze uit opdrachten om concreter meer verdieping en vaardigheden te krijgen over dit onderwerp.

Lees eerst de NHG-standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen. Deze geeft een zeer goede weergave van de mogelijkheden en interventies voor/door de huisarts.

Deze presentatie dient als basis voor het terugkomdagonderwijs. Dit onderwijs kan zowel door docenten als aios gegeven worden.

Onderwijsactiviteiten

Leergesprek

Bekijk onderstaande achtergrondinformatie nadat je de NHG standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen (zie Gebruiksaanwijzing) hebt gelezen. Wat geef jij de patiënt als tips/alternatief voor een slaaptablet? Welke tips pas jij nog niet toe bij de patiënt en zouden nuttig kunnen zijn?’

Leergesprek of terugkomdag

 • Bespreek met je opleider of tijdens de terugkomdag naar aanleiding van de presentatie (zie Gebruiksaanwijzing) en/of het lezen van de achtergrondinformatie van de NHG standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen en Ik wil stoppen met slaapmiddelen | Thuisarts.nl het volgende:
  • Wat vertel je de patiënt over slaapmedicatie?
  • Hoe zou je het afbouwen aanpakken?
  • Wat vertel je de patiënt over ontwenningsverschijnselen en hoe ga je daarmee om?
  • Bedenk of gebruik een bestaande casus om het makkelijker te maken

-> Indien je een geschikte patiënt hebt: oefen het gesprek over het afbouwen en bespreek eventuele moeilijkheden hierbij na.

Zelfstudie of terugkomdag

 • Houd twee weken een slaapdagboek bij: hoe laat je gaat slapen en hoe laat je opstaat, het totaal aantal uren slaap en geef een cijfer voor de kwaliteit van slaap van 1 tot en met 10. Gebruik eventueel een app op je telefoon of smartwatch om de uren bij te houden.
 • Geef in je slaapdagboek ook aan wat jou helpt (of denkt te helpen) of juist niet helpt om goed te slapen. Denk aan ’s avonds koffie drinken, alcohol, overdag buiten, mate van activiteit, ontspanningsoefeningen ed.
 • Nadat je het zelf hebt geëvalueerd kun je op de terugkomdag of eventueel met je opleider bespreken of je hieruit kunt opmaken wat positieve en negatieve effecten heeft op je slaap.
 • Experiment: Ga een week 15-30 minuten eerder naar bed (kwestie van goed plannen!). Hierna evalueren: wat valt op, wat valt tegen en wat is je conclusie.

Nog meer weten over slaap?

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn preventie

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie