Positieve Gezondheid

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn preventie
'Auteur Annemarie Schalkwijk
Stage

1e Huisartsstage
CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

KBA

2. Leefstijl

Competenties Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Professionaliteit
Leerplek Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

Positieve Gezondheid (PG) is de uitwerking in 6 dimensies (lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen, dagelijks functioneren) van de bredere kijk op gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Wat is positieve gezondheid?

In 4 minuten uitleg over wat Positieve Gezondheid is.

Doel

 • Kennis van het begrip PG en handvatten om hier praktisch mee aan de slag te gaan
 • De aios en opleider laten nadenken over de plaats die hij/zij hieraan al geeft of wil gaan geven

Gebruiksaanwijzing

Naast de term PG zijn er andere begrippen in termen die min of meer hetzelfde betekenen, zoals van ZZ naar GG (van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag), persoonsgerichte zorg, oplossingsgericht werken. De gemene deler van deze begrippen is:

 • Patiënt op eigen kracht aanspreken
 • Regie bij de patiënt
 • Gezondheid is geen doel op zich
Het spinneweb
Het spinneweb

Het Institute voor Positive Health heeft PG met andere methoden vergeleken, zie deze link voor meer informatie.

Om PG toe te passen in de spreekkamer kan het spinnenweb een handig hulpmiddel zijn. Patiënten kunnen met het Spinnenweb in kaart brengen hoe zij zelf hun gezondheid ervaren. Voel je je bijvoorbeeld tevreden, gelukkig of juist eenzaam? Lukt het je om de dagelijkse dingen te doen, zoals het huishouden? Beleef je nog plezier aan hobby’s of bezigheden?
Het actiewiel
Het actiewiel
Jij kan hierdoor met die uitkomsten een heel ander gesprek met de patiënt voeren. Wat is voor ú echt belangrijk? Wat zou u willen veranderen? Vervolgens bedenk je samen met de patiënten wie (of wat) in de omgeving kan helpen om de situatie te verbeteren. De verschillende mogelijkheden (6 dimensies) maken de mogelijke hulpverleners voor de patiënt zichtbaar en vindbaar.

Het actiewiel kan ingezet worden tijdens het gesprek met de patiënt om de huidige en gewenste situatie nog concreter te maken.

Onderwijsactiviteiten

 • Bespreek het thema positieve gezondheid met je opleider. Wat vindt hij/zij daarvan? Toepasbaar in de praktijk?
 • Ga naar Mijn Positieve Gezondheid, meld je aan en doe de test.
 • Neem voor jezelf het spinnenwiel door en besluit met behulp van het actiewiel wat je zou willen veranderen in een of meerdere dimensie(s). Bespreek dit met je partner/ vriend(in)/ familielid/ collega aios. Vraag ook of hij/zij er nog eens op terug wil komen.
 • Selecteer een patiënt in de praktijk en vraag of hij/zij de vragenlijst wil invullen. Patiënt kan bekend zijn met chronische ziekte, of chronische pijn, of SOLK patiënt. Uiteraard kan je ook beginnen met een “relatief” gewone klacht zoals lage rugpijn. Bespreek of patiënt gemotiveerd is de vragenlijst in te vullen, zodat hij/zij meer in eigen kracht gezet kan worden.
 • Bespreek de uitslag van het spinnenweb met de patiënt. Maak concreet (zie actiewiel) wat hij/zij wil veranderen en spreek over 1 maand opnieuw af, waarbij de patiënt van tevoren de vragenlijst opnieuw invult.
 • Maak een video van het gesprek, zodat je dit later met je opleider kunt bespreken.
  1. Wat ging er goed tijdens dit gesprek en wil je vasthouden in volgende gesprekken?
  2. Wat zijn jouw knelpunten om eigen regie te bespreken?

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn preventie

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit