Consulten op afstand: beeldbellen / videoconsulten

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn korte episode zorg
Auteur

Yeun Ying Wong

Stage

2e Huisartsstage

KBA

7. Filteren en anamnese

Competenties

Communicatie
Organiseren
Maatschappelijk handelen
Diversiteit

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

In korte tijd heeft de corona crisis en de intelligente lockdown de Nederlandse maatschappij op zijn kop gezet. De medische zorg is vanaf half maart 2020 voor weken opgeschort tot alleen de spoedgevallen en dringende zaken. Ook bij de huisarts worden momenteel medische vragen en problemen bij voorkeur op afstand besproken en beoordeeld. Verwacht wordt dat COVID-19 voor langere tijd belemmeringen zal geven om patiënten normaal (als vóór de pandemie) in de spreekkamer te gaan zien.

Daar waar tot recent telefonische consulten voor follow-up en korte overleggen bedoeld zijn, beheersen ze nu de dagelijkse spreekuuragenda. E(mail)-consulten nemen exponentieel toe. En beeldbellen maakt een inhaalslag om een blijvende variant van E-consulting te worden. De drempelvrees om met beeld te bellen wordt door de zorg-op-afstand een stuk kleiner gemaakt. Veel meer huisartsen wagen nu de sprong om van deze laatste digitale techniek gebruik te maken. Daarbij blijkt beeldbellen zonder veel gebruikersproblemen te verlopen, en is de kwaliteit verrassend goed.

We plaatsen deze bouwsteen ten tijde van de corona-crisis, waarbij op dit moment (20 april 2020) hard wordt nagedacht over hoe we de normale niet-corona zorg gaan hervatten. Interessant is het juist nu om ook de snelle veranderingen in visie en vaardigheden op E-communicatie als huisarts te volgen, zie hiertoe ook de verwijzing naar het webinar (onderaan pagina Bronnen).

Doel

Het beeldbellen, of het videoconsult, is een relatief nieuw fenomeen binnen de huisartsenpraktijk. De bouwsteen geeft

1. Bewustwording van de toenemende waarde van E-consulten, met name het beeldbellen.

2. Toepassing en casuïstiek bij videoconsulten.


Gebruiksaanwijzing

Zelfstudie, leergesprek met hao, ervaringen delen op TKD

Op de NHG site vindt je een overzicht van diverse diensten, apps en internetsites die beeldbellen aanbieden. In één oogopslag zie je hoe de NHG deze aanbieders heeft beoordeeld als wel of niet geschikt voor beeld-consulten (zelfstudie).


Onderwijsactiviteiten

Vragen voor in een leergesprek

1. Heeft de praktijk van jouw opleiding nu ook de mogelijkheid tot beeldbellen? Zo ja, maak jij of je hao daar gebruik van? Zo nee, wat houd je tegen?

2. Bedenk wanneer beeld-consulten meerwaarde hebben boven telefonische consulten of e-mail consulten? (denk aan follow-up van wonden, huidproblemen).

3. Kan je van te voren al bepalen welke patiënt je geschikt vindt voor beeldbellen? Of mag je ook besluiten tot beeldbellen voor aanvullende informatie tijdens telefonisch consulten?

4. Bedenk ook hier dat een deel van de patiëntenpopulatie niet geschikt is voor e-consulten. Aan welke voorwaarden moet een patiënt voldoen, met wie je wil een beeldconsult wil doen?

5. Besef dat beeldbellen een lichamelijk onderzoek niet vervangt. Ook de arts-patiënt communicatie (APC) is niet optimaal door de digitale muur. Van welke APC-technieken maak jij gebruik om een beeld-consult succesvol te laten verlopen?

6. Lees het recente artikel van Medisch Contact (link), over video-triage op de huisartsenpost. Is dit ook iets voor de doktersassistente op de dagpraktijk? Bespreek dit eens met je opleider.


Casuïstiek voor TKD of leergesprek

Vraag je jezelf af bij onderstaande casus wat je wil weten en/of zien.

Is beeldbellen een optie, kan je het consult daarmee afhandelen of laat je de patiënt toch op de praktijk komen of ga je zelf langs, en is beeldbellen tijdverspilling?

In je belagenda:

a. Studente met keelpijnklachten 5 dagen en uitbreidende rash over het lichaam nu 3 dagen. Koorts niet gemeten, want geen thermometer. Ze ziet witte pitten in de keel.

b. Vrouw van 80 jaar met uitgebreid jeuk over het lichaam sinds een paar dagen na start van antibioticum voor een urineweginfectie. Ze vergaat van de jeuk. Ze wil niet op het spreekuur komen door de corona virus.

c. Vrouw van 75 jaar met plots branderige, warme pijn in linker bovenarm. Nu net een half uur terug.

d. Man van 94 jaar in verzorgingshuis, met rode pijnlijke re pols. Er is geen trauma aan vooraf gegaan. De zorg is aanwezig.

e. Kind van 3 jaar. Hoge koorts sinds gisteravond, drinkt minder, is niet zichzelf, oogt suf volgens moeder.


Bronnen

- NHG site: 'Inzet van digitale communicatie middelen en applicaties'

- Artikel Medisch Contact: 'Videotriage is veilig, nuttig en efficiënt', geplaatst op 2 april 2020  

- COVID-19 Webinar: 'Begeleiding na ziekenhuisopname', geplaatst op 22 april 2020, online ten alle tijden te bekijken. Inhoud is tweeledig: betreft de revalidatie van COVID-19 patiënten en het hervatten van de normale huisartsenzorg en de rol van E-health daarin

De bouwstenen in de leerlijn korte episode zorg


De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit