Top 20 veel voorkomende klachten

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn korte episode zorg
Auteur

Yeun Ying Wong

Stage

1e Huisartsstage

KBA

1. Consult filteren

Competentie

Kennis en wetenschap

Toepassing

Leergesprek
Onderwijsprogramma

Feedback

Reageer op deze bouwsteen

Relevantie

De huisartsgeneeskunde is een breed vak, zeker ook medisch inhoudelijk. Om de net gestarte aios grip te laten krijgen op de veel voorkomende klachten in de huisartsenpraktijk, vind je hieronder een lijst met de top 20 uit 2014. Deze lijst van het Nivel betreft de top 20 problemen (voor mannen en vrouwen) die geregistreerd zijn door de huisarts of praktijkondersteuner, zowel telefonisch als op het spreekuur.

Veelvoorkomend wil zeggen dat ook de chronische zorg op deze lijst ruim vertegenwoordigd is, waarvan tegenwoordig een groot deel door de POH is overgenomen. Veelvoorkomend wil niet zeggen dat het om de grootste incidenties gaat, daarvoor kun je terecht bij de bouwsteen 'Top 50 incidentie'.

Doel

De aios kent de meest voorkomende klachten in de huisartsenpraktijk en wordt op deze gestimuleerd om te onderzoeken waar haar kennishiaten liggen en daaraan aandacht te geven.

Onderwijsactiviteit

Deze opdracht leent zich het best voor zelfstudie en voor het bepalen van persoonlijke leerdoelen in het IOP.

Gebruiksaanwijzing

Aios vullen de lijst in en beoordelen hun kennis en vaardigheden betreffende de onderwerpen uit deze lijst met een cijfer.

  • Aios bespreken de ingevulde lijsten op de TKD.
  • Een vraag die daarbij aan de orde kan komen is: ‘In hoeverre beïnvloeden klinische ervaringsjaren voorafgaand aan de huisartsenopleiding de huidige kennis en vaardigheden?’.
  • De ingevulde lijst kan ook worden besproken met de hao, en ter inspiratie dienen voor het IOP.

De bron van deze lijst is afkomstig van Nivel, gebaseerd op de cijfers uit 2014. Sindsdien zijn er actuelere lijsten gepubliceerd door Nivel, in 2016 en ook 2018. Helaas heeft Nivel vanaf 2016 ervoor gekozen om een top 10 lijst van veel voorkomende klachten van mannen en vrouwen te tonen. Om die reden houden we vooralsnog de uitgebreidere lijst uit 2014 aan voor bovenstaande opdracht.

Nb. Dezelfde Top 20 lijst uit 2014 komt terug in de keuze-opdracht 2, 2e trimester van het 1e opleidingsjaar, en gaat over voorschrijfbeleid bij deze top.

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn korte episode zorg


De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie