Quizzen kleine kwalen

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn korte episode zorg
Auteur

Yeun Ying Wong
Erik Fokke

Stage

1e Huisartsstage

KBA

2. Consult-basis

Competentie

Medisch handelen
Kennis en wetenschap

Toepassing

Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

Op het spreekuur ziet de huisarts een breed scala aan klachten. Chronische aandoeningen en spoedeisende problematiek wisselen elkaar af met een keur aan kleine kwalen. Kleine kwalen komen veel voor, zijn relatief onschuldig en gaan doorgaans vanzelf over - binnen afzienbare tijd. Meestal is het geven van advies of geruststelling door de huisarts voldoende, al dan niet aangevuld met huis- tuin- en keukenmiddelen of zelfzorgproducten. Het werkt efficiënt als je over kleine kwalen veel parate kennis hebt.

Kennis over kleine kwalen is vooral bij aanvang van de opleiding beperkt; er is onder aios daarom veel behoefte aan adequate informatie. Onderstaande literatuurbronnen zijn hiervoor zeer geschikt. Ze bieden zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwde kennis over kleine kwalen.  

De ervaring leert dat de kennis over een kleine kwaal sneller beklijft als je de deze een aantal keer in de praktijk hebt gezien. Kennis maken met kleine kwalen kan ook in de vorm van een quiz. In deze bouwsteen vind je twee quizzen die een aantal jaar geleden gemaakt zijn door HOVUMc-docenten.

Doel

Het vergroten van parate kennis van kleine kwalen; en het weten waar (zo mogelijk wetenschappelijk onderbouwde) informatie over kleine kwalen te vinden is.

Onderwijsactiviteit

De quizzen zijn oorspronkelijk bedoeld voor een uurtje plenaire toetsing op een TKD: om parate kennis te toetsen en om met collega-aios in gesprek te gaan over de antwoorden. De quizzen kunnen ook een aanleiding zijn voor gerichte zelfstudie over kleine kwalen.

Gebruiksaanwijzing 

  • Het gebruik van de quizzen met bijbehorende literatuur spreekt voor zich.
  • Houd de 'kleine kwalen'-boeken tijdens het spreekuur binnen handbereik en zoek de informatie op over de kleine kwaal die je niet (goed) kent, zodra je deze op het spreekuur tegenkomt. Een casus in levende lijve blijft beklijft beter dan een papieren quiz! 

Oproep: we werken momenteel aan het vernieuwen van beide quizzen. Bijdragen van aios worden zeer op prijs gesteld. Dus, vind je dat er kleine kwaal ontbreekt die een vermelding waard is in de kleine kwalen quiz, of een die nodig ge-updated of uitgebreid uitgebreid moet worden, mail die naar y.wong@vumc.nl. Alvast dank daarvoor! Vermeldt ook de literatuurbron (editie boek bijv.). Met enige regelmaat verwerken en/of vernieuwen we de quizvragen.

Bronnen

  • Een quiz in powerpoint-presentatie Kleine Kwalen (2014) door Margreeth Ooijevaar, huisarts en docent VUmc Twente. De paginanummers in het onderschrift van de slides verwijzen naar de 6e druk van het boek 'Kleine kwalen in de huisartsenpraktijk' (2014). De antwoorden op de quiz-vragen zijn daar in terug te vinden. Omdat de inhoud van de 7e druk (2016) ongewijzigd is gebleven ten opzicht van de 6e druk, kan deze meest recente druk ook gebruikt worden als naslagwerk bij de quiz.
  • Quiz Kleine Kwalen (petje-op-petje-af-quiz) (2014). De paginanummers in het onderschrift van de slides verwijzen naar de 5e druk van het boek 'Kleine kwalen in de huisartsenpraktijk' (2010). Een update met paginanummers van de meest recente druk volgt.

In de bibliotheek van HOVUMC zijn onderstaande staande leerboeken te vinden, kamer 10A-7.

  • Eekhof J., et al. Kleine kwalen voor in de huisartsenpraktijk, BSL 7e druk 2016 (ISBN: 9789036813853)
  • Eekhof J., et al. Kleine kwalen bij kinderen, BSL 4e druk 2016 (ISBN 9789036816953)
  • Eekhof J., et al. Kleine kwalen en alledaagse klachten bij ouderen, BSL 1e druk 2015 (ISBN: 9789036810814)

Notabene: de uitgever van deze bovenstaande boeken biedt zelf ook online toetsvragen aan - één vraag per hoofdstuk, via www.studiecloud.nl. Dit studie-site is beschikbaar tot september 2019. In je nieuw aangeschafte boek vind je een persoonlijke code om in te kunnen loggen op de site (op de omslag staat in dit geval het logo ‘Studiecloud’). Het doel van deze vragen is ook het testen van parate kennis. Deze mogelijkheid van zelftoetsing is aanwezig voor de uitgaven 'Kleine kwalen bij kinderen' en 'Kleine kwalen en alledaagse klachten bij ouderen'.

  • Met de NHG-behandelrichtlijnen geeft de NHG-website ook voor diverse kleine en alledaagse - en minder alledaagse - aandoeningen heldere evidence-based adviezen en aanbevelingen.

De bouwstenen in de leerlijn korte episode zorg


De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit