Huisartsrelevante online informatiebronnen

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn korte episode zorg
Auteur

Yeun Ying Wong

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

2. Consult-basis

Competenties

Medisch handelen
Kennis en wetenschap

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Zelfstudie

Relevantie

Huisartsgeneeskundige handboeken zijn nuttig en waardevol als naslagwerk. Tegenwoordig is ook veel medische kennis digitaal beschikbaar. Maar welke medische websites zijn betrouwbaar, actueel en bruikbaar in de spreekkamer voor beginnende aios huisartsgeneeskunde?

En weet jij je informatie te vinden op het moment suprême wanneer de patiënt tegenover je zit? Dat ene (stroom)schema, die geheugentest of dat dagboek? Het zoeken naar de juiste informatie kan veel spreekuurtijd in beslag nemen.

Enige voorkennis waar naslagwerk online snel geraadpleegd kan worden scheelt dan veel tijd en energie.

Doel

Op de voorpagina van deze leerlijn staat een overzicht van 10 handige huisartsrelevante websites, vol met handige naslagwerk voor de beginnende aios. De lijst van websites richt zich voornamelijk op de leerlijn korte episode zorg.

Deze bouwsteen borduurt voort op dat overzicht en is bedoelt voor zelfstudie. Middels opdrachten verkent de aios de websites actief, zodat zij tijdens het spreekuur snel tot de juiste informatie kan komen.

Gebruiksaanwijzing

Voor zelfstudie of in een leergesprek naar aanleiding van casuïstiek. En uiteraard voor tijdens het spreekuur.

Onderwijsactiviteiten

De inhoud van de sites loopt uit uiteen en is in verschillende situaties toepasbaar. Loop deze sites één voor één door in een verloren uurtje zelfstudie.

Om je zelfstudie interessanter te maken, staan bij de meeste sites één of enkele zoekopdrachten, met als doel actief naar de inhoud van de sites te kijken. Zelfstudie gaat uiteraard nog meer beklijven bij eigen casussen; dus stel jezelf de vraag in welke situaties je de sites kan gebruiken tijdens het spreekuur.

Algemene online bronnen:

Logo-nhg.png
Het Nederlandse Huisartsengenootschap (NHG) staat niet alleen bekend om de standaarden (app beschikbaar voor samenvatting van de standaarden), maar heeft ook een mooie verzameling aan diverse behandelrichtlijnen die niet in een standaard passen, maar toch zeer de moeite waard zijn.


Zoekopdracht 1: de oorzaken van foetor ex ore

Zoekopdracht 2: de behandeladviezen bij balanitis.

Het NHG formuleert ook landelijke uitgangspunten, de LESA(Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraken) voor het maken van werkafspraken in de regio.

Zoekopdracht 3: wat te doen bij kleine lichaamslengte bij kinderen?

De Landelijke Transmurale Afspaken (LTA) bevat richtlijnen voor de samenwerking tussen huisartsen en specialisten.

Zoekopdracht 4: wat is het beleid bij hartfalen? Wanneer is het consult van cardioloog nodig?

Bekijk ook eens de lijst van zeldzame ziekten. In zowel medische als in lekentaal worden deze ziekten toegelichten in aparte brocures.

Zoekopdracht 5: Ziekte van Elhers Danlos.


Logo-artsportaal.png
De site is opgericht door 2 huisartsen en wordt regelmatig geactualiseerd. Handig voor tijdens het spreekuur. Bekijk diverse links eens nader.

Zoekopdracht 1: de omrekentabel van opoïden.

Zoekopdracht 2: de groeischema voor kinderen met een Turkse afkomst.


Logo-rivm.png

Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu. Landelijke richtlijnen en adviezen over (actuele) volksgezondheidonderwerpen zijn hier te vinden. Bijv. over vaccinaties, tekenbeten, bevolkingsonderzoeken en diverse LCI-richtlijnen (Landelijke Coordinatie Infectiebestrijding).

Zoekopdracht 1: welke infectieziekten hebben een meldingsplicht?

Zoekopdracht 2: het advies aan een zwangere die in contact is geweest met de 5e of 6e ziekte.


Logo-thuisarts.jpg

Weliswaar een voorlichtingssite voor de patiënt, maar geheel volgens NHG-richtlijnen door huisartsen gemaakt. Samen doornemen met de patiënt kan het beleid en adviesfase bespoedigen.

Zoekopdracht 1: hoofdpijndagboek.

Zoekopdracht 2: doe eens zelf de geheugentest, die via thuisarts.nl te vinden is (geheugentest.nl).

Onderwerp-specifieke online bronnen:

Logo-fkompas.png
Hulpmiddel bij het voorschrijven van in Nederland geregistreerde geneesmiddelen (app beschikbaar). Daarnaast zijn de kosten van de farmaceutische zorg en de medicijnenkosten ook opzoekbaar.


Zoekopdracht 1: rotatieschema van prednison.

Zoekopdracht 2: de kosten van 4 tabletten cialis à 10mg


Logo-huidziekten.png
Dermatologisch-specifieke onderwerpen zijn hier makkelijk op te zoeken met diverse behandelingopties duidelijk uiteengezet.


Zoekopdracht 1: wondwijzer, hoe behandel je een open wond (zie ook NHG multidisciplinaire richtlijnen).

Zoekopdracht 2: therapie bij chronische onychomycose.


Logo-vergiftigingen.png
Het nationaal vergifigingen informatiecentrum (app beschikbaar, gifwijzer).


Zoekopdracht: mijn kind van 2 heeft een knoopcelbatterij ingeslikt. Wat nu?


Er zijn uiteraard vele andere handzame, maar onderwerp-specifieke, websites. Zie hiervoor op desbetreffende leerlijnen, zoals spoedzorg en voor palliatieve zorg (Veelgebruikte bronnen), psychiatrie (Websites) etc.

Wetenschappelijke vraagstukken:

Sommige vraagstukken zijn moeilijk te beantwoorden, omdat bijvoorbeeld er sterke meningen over bestaan, of omdat er weinig wetenschappelijke kennis erover te vinden zijn. Voor een verdiepingsvraag (zoals een PICO) zijn de wetenschappelijke online bronnen meer van toepassing (zie hoofdpagina Leerlijn korte episode zorg onderaan).

De bouwstenen in de leerlijn korte episode zorg


De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie