Categorie: Leerlijn korte episode zorg

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
Leerlijn korte episode zorg

Leerlijnhouder
Vacant

Leerlijnmedewerkers
dr. Yeun Ying Wong, huisarts

Contact
y.wong@vumc.nl

Korte episode zorg omvat het grootste deel van de zorg die door huisartsen wordt geleverd. Een medische zorgvraag valt onder de korte episode zorg als de huisarts in één tot maximaal drie consulten de diagnostiek, de behandeling en het aanvullend beleid kan afronden.

In deze leerlijn worden niet alle negen KBA’s Korte episode zorg uitgewerkt, omdat veel onderwerpen reeds in andere leerlijnen aan de orde komen. In deze leerlijn Korte episode zorg ligt de focus op:

Ga naar de Leerlijn korte episode zorg