Top 50 incidentie

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn korte episode zorg
Auteur

Yeun Ying Wong

Stage

1e Huisartsstage

KBA

1. Consult filteren

Competentie

Medisch handelen
Kennis en wetenschap

Toepassing

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma

Relevantie

De relevantie van de kennis van de incidentie-cijfers in de huisartsenpraktijk, vloeit voort uit de definitie van incidentie: het aantal nieuwe gevallen van een ziekte per 1000 personen per jaar. Een hoge incidentie van een ziekte betekent dus dat veel mensen die ziekte weleens krijgen en dat de huisarts waarschijnlijk vaak met die ziekte in aanraking zal komen.

Bij een ziekte die over het algemeen snel geneest, kan de incidentie hoog zijn, terwijl de prevalentie beperkt blijft (het aantal personen per 1000 dat op een willekeurig moment aan een ziekte lijdt).

De onderstaande lijst, gebaseerd op gegevens uit het Jaarrapport Zorg door Huisarts van Nivel uit 2016, geeft de Top 50 diagnoses weer met de hoogste incidenties in de huisartsenpraktijk in Nederland.

Doel

Bewustwording van welke ziekten er in de huisartsenpraktijk veel voorkomen, en inzicht krijgen in de populatie van je eigen opleidingspraktijk.

Onderwijsactiviteit

Deze lijst kan worden gebruikt ter zelfstudie - om eigen kennislacunes vast te leggen, en voor een leergesprek met je hao.

Opdracht en gebruiksaanwijzing

Noteer tijdens je spreekuur welke klachten en diagnoses je in een bepaalde periode tegenkomt op het spreekuur (bijvoorbeeld gedurende een week). Een alternatieve benadering van deze opdracht is: stel vast welke onderwerpen in één week drie keer of vaker zijn langsgekomen. Maak op basis van deze gegevens je eigen Top 10-incidentielijst. Bespreek je resultaat met je hao tijdens een leergesprek. Vragen die bij de bespreking van deze lijsten aan bod kunnen komen:

  • Hoe verhoudt jouw lijst zich tot de Top 50 lijst? Zijn er bijzondere verschillen en zo ja, hoe kun je die verklaren?
  • Stel jezelf de vraag hoe jouw kennis is van de Top 10 klachten/problemen; kon je met je bestaande kennis de hulpvraag van de patiënt beantwoorden? Of is er reden om je verder in het onderwerp te verdiepen? Zo ja, hoe ga je dit aanpakken? Welke bronnen ga je hiervoor gebruiken? Zie voor degelijke bronnen de onderstaande link. 

Bronnen

Download de lijst Top 50 incidentie (extractie uit de lijst van Nivel 2016)

Standaarden van de Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG); bekijk ook eens de behandelrichtlijnen en de multidisciplinaire richtlijnen van de NHG.

De site Arts Portaal is opgericht en ontwikkeld door 2 Nijmeegse huisartsen en bundelt meest handige en relevante links voor de huisarts; de site heeft tegenwoordig ook een portaal voor de aios huisartsgeneeskunde, POH en SO.

De bouwstenen in de leerlijn korte episode zorg


De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie