Het consult loopt niet goed; een eerste analyse (KR-module 1)

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoekenLeerlijn korte episode zorg
Auteur

em. prof. dr. Henk de Vries
Yeun Ying Wong
Jolijn de Graaff

Stage

1e Huisartsstage

KBA

1. Consult filteren

Competenties

Medisch handelen
Communicatie

Leerplek

Leergesprek
Onderwijsprogramma
Praktijkleren

Relevantie

Allereerst is het belangrijk om te weten waar het klinisch redeneren hapert: ligt het aan de medische kennis, de context of staan persoonlijke factoren van de aios in de weg?

Onderstaande verdiepende vragen (klik op onderstaande "uitklapbalk) helpen daarin richting te geven.

Gebruiksaanwijzing

Casus A (een meisje met uwi en pijn in flank) is een mooi voorbeeld waarbij de aios vraagt om hulp bij een vastgelopen consult en hoe de opleider haar vervolgens neutraal bevraagt voor de (eerste) analyse.

De rest van de casus wordt besproken in Module 3.

Onderwijsactiviteiten

Een vastgelopen consult wordt in een leergesprek of (plenaire) nabespreking besproken.

Het kan worden aangedragen door de aios, omdat die daar behoefte aan heeft. Of door de opleider, omdat die tijdens het observatie-spreekuur of in een video-consult iets op is gevallen, wat een hiaat kan zijn in het klinisch redeneren.

 • Pas de SPV (Situatie, Prikkel en Vraag) toe, met name als de aios een specifieke vraag heeft. De aios beschrijft de situatie kort. Vervolgens vertelt zij wat er ‘prikkelt’ of waar het ‘haakt’. Daarna formuleert zij haar hulpvraag (evt. met wat hulp in de vorm van doorvragen, zie volgend punt).
 • De opleider kan gebruik maken van de verdiepende vragen (klik op uitklapbalk) om de vraag van de aios te exploreren:
  • Zit de onzekerheid, van waaruit de vraag is ontstaan, alleen in het medisch-technische gedeelte van het consult (ga verder naar module 2)
  • Of speelt er meer (module 3)?
 • Het kan zinvol zijn om de casus A eens als voorbeeld te nemen en samen te lezen. Het is een  kunst om open vragen te blijven stellen.
 1  'Wat is de situatie?' 

Denk aan: Kenmerken patiënt, klachten/probleem nu, eventueel eerdere ervaringen met patiënt

 2  'Waarover ben je onzeker?' (Eerste omschrijving)

Is de onzekerheid inherent aan de medische situatie? DD, onderzoek, advies, anders bijvoorbeeld: • complex probleem • vage klacht • onduidelijke bevinding • atypisch beeld • onduidelijk lab-uitslag • onverklaarde klachten • behandeling slaat niet aan

 3  'Wat is je gevoel daar verder bij?'

Bijvoorbeeld: • bang iets ernstigs te missen • bang teveel te doen • ik vind mezelf dom • de patiënt vindt me vast een slechte arts • ik puzzel graag maar loop nu vast

 4  'Wat houd je tegen om te doen wat je de beste optie lijkt?' 

Bijvoorbeeld: • specialist zal wel denken dat……. • als aios ken ik de patiënt te weinig om….

Bron

Casus A. Een meisje met uwi en pijn in flank

De bouwstenen in de leerlijn korte episode zorg


De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie