Categorie: KBA 1.1 - Consult filteren

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
1. Schat de urgentie van de hulpvraag in en bepaalt de soort verrichting die noodzakelijk is (telefonisch consult, consult of visite).. Competenties
  • Maakt een inschatting van de hulpvraag en het soort verrichting of consult dat het gaat worden (tijdens het consult door de huisarts zelf of - voorafgaand aan het consult- door de assistente).
  • Stelt vast dat het gaat om een korte episode klacht en maakt daarbij onderscheid ten opzichte van acute en chronische zorg.
  • Doet dit op basis van kennis van de epidemiologie en ziektescripts/ziektepatronen.
  • In het geval van een visite: gaat goed voorbereid op visite (bepaalt welke spullen nodig zijn), stemt vertrek af met overige praktijkmedewerkers (organisatie, bereikbaar zijn).
  1. Medisch handelen
  2. Communicatie
  3. Organiseren
  4. Kennis en wetenschap