Langdurige klachten na COVID-19

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoekenFMS: Leidraad nazorg voor patiënten met Covid-19

Webinar: Langdurig herstel en complicaties ouderen

Leerlijn chronische zorg
Auteur

Paul Janssen
Susanne Claessen
Koen de Blok
Elly Smids
Judith Tjin-a-Ton
Doris Heijkoop

Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage
CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

KBA

1. Behandelt chronische ziekten

Competenties

Medisch handelen
Communicatie
Samenwerken
Organiseren
Maatschappelijk handelen
Kennis en wetenschap
Professionaliteit
Aandachtsgebied diversiteit

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

Doel

Nu de COVID-19 pandemie ons al langere tijd in zijn greep houdt, komen we in de huisartsenpraktijk steeds vaker de lange termijn effecten van dit nieuwe ziektebeeld tegen. 

Op deze plek willen we de beschikbare informatie met jullie delen omtrent de huidige kennis van langdurige klachten na een COVID-19 besmetting.  

Gebruiksaanwijzing

Deze bouwsteen is nog onder constructie

Deze bouwsteen bestaat uit een praktijkopdracht en uit zelfstudie.

Onderwijsactiviteiten

Praktijkopdracht:

Bespreek met je opleider een patiënt die na een doorgemaakte Covid-19 infectie langer klachten houdt. Maak voor de voorbereiding gebruik van de ‘leidraad nazorg voor patiënten met Covid-19’ en overige onderstaande artikelen.

Bespreek de volgende aspecten:

  • Tegen welke problemen loopt de patiënt aan (denk aan: Conditioneel? Onbegrepen klachten? Angstklachten?)
  • Wat zijn de opties die je qua revalidatie kan bieden? Welke (para-) medici kan je inschakelen?
  • Hoe ga je om met een ziektebeeld waarvan nog niet alles bekend is omtrent het herstel en evt. Blijvende klachten? Hoe bespreek je dit met de patiënt?
  • Wat zijn rode vlaggen? Wanneer overleg je met een specialist?

Webinar: Langdurig herstel en complicaties ouderen

FMS: Leidraad nazorg voor patiënten met Covid-19

Bronnen

Relevante artikelen:

H&W: Cognitieve beperkingen herkennen na COVID-19

H&W: Een patiënt met COPD tijdens de COVID19 pandemie

H&W: Cardiale afwijkingen bij covid-19

NTVG: Langdurige klachten na ongecompliceerde covid-19

NTVG: Oud en eenzaam tijdens COVID-19

NTVG: Covid-19 hoger overlijdensrisico met HVZ

NTVG: COPD en Covid-19 extra benauwend

NTVG: Langdurig gevloerd door covid-19

De bouwstenen in de leerlijn chronische zorg

De leerlijnen

Leerlijnen: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Leerlijnen: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Leerlijnen: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit
Diversiteit
Seksualiteit