DM - Highlights uit de NHG-Standaard

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn chronische zorg
Auteur

Paul Janssen

Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage
CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

1. Behandelt chronische ziekten

Competenties

Medisch handelen

Leerplek

Praktijkleren
Zelfstudie

Relevantie

De NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 geeft richtlijnen voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding van type-2-diabetespatiënten binnen de huisartsenpraktijk. In 2018 werd de paragraaf over medicamenteuze therapie ge-update.
Hoewel de driemaandelijkse controles van de type-2-diabetespatiënt grotendeels door de POH-S wordt uitgevoerd, dient de huisarts de POH-S hierbij te ondersteunen en superviseren. Het is daarom van belang dat de huisarts goed op de hoogte is van de belangrijkste aanbevelingen uit deze NHG-Standaard én inzicht heeft in de achtergronden en wetenschappelijke onderbouwing van deze aanbevelingen.

In de bij deze bouwsteen behorende PowerPointpresentatie worden de ‘highlights’ en achtergronden van deze standaard gepresenteerd.

Presentatie Diabetes - Huisartsopleiding - Paul Janssen


De bouwstenen in de leerlijn chronische zorg

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie