Diabetes type 2 - verwijzen naar tweede lijn

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn chronische zorg
Auteur

Paul Janssen

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

4. Stelt diagnose

Competenties

Medisch handelen
Samenwerken
Organiseren

Leerplek

Leergesprek
Onderwijsprogramma
Praktijkleren
Zelfstudie

Relevantie

Verreweg de meeste type-2-diabetespatiënten worden in de eerste lijn behandeld. Indien echter de HbA1c waarden voortdurend ernstig verhoogd blijven (>15% boven de HbA1c-streefwaarden), of wanneer er specifieke patiëntkenmerken zijn (bijv. complexe co-morbiditeit), overweegt de huisarts de patiënt te verwijzen naar de tweede lijn.
Maar wat dan? Welke medicamenteuze therapie zal de internist-diabetoloog instellen?

Er bestond behoefte aan meer uniformiteit in de behandelstrategie t.a.v. behandeling van doorverwezen type-2-diabetespatiënten en de medicamenteuze behandelmogelijkheden zijn toegenomen. Daarom heeft de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) een richtlijn gepubliceerd.

Doelen/Subdoelen

In deze bouwsteen wordt onderwijsmateriaal aangeboden dat gebruikt kan worden indien je een type-2-diabetespatiënt wilt verwijzen naar de tweede lijn.

  • Bij welke patiëntkenmerken of patiëntencategorieën overweeg je verwijzing naar de tweede lijn?
  • Welke medicamenteuze behandeling krijgt de patiënt dan aangeboden?

Werkvormen/Onderwijsactiviteiten

  • Raadpleeg bovengenoemde NIV-richtlijn om conclusies te trekken.
  • Verdiep je in de vragen die worden gesteld. Discussieer daarover. Ga na of je de leerpunten concreet kunt toepassen in de dagelijkse praktijk.

Gebruiksaanwijzing

Deze bouwsteen kan gebruikt worden voor zelfstudie/achtergrondinformatie, tijdens het leergesprek maar ook als onderwijsprogramma tijdens de TKD.

Richtlijn

Diabetes mellitus type 2 in de tweede lijn. BE de Galan, F Holleman, IM Jazet, J van der Linden, T Vriesendorp, PGH Janssen, EP Klein Woolthuis, KAC Berk, NM La Croix, E Barents, JM Krijger-Dijkema, KNJ Burger. NIV-richtlijn. Richtlijnendatabase.nl

De bouwstenen in de leerlijn chronische zorg

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie