Astma en COPD - Seksualiteit

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn chronische zorg
Auteur

Paul Janssen

Stage

1e Huisartsstage
CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

1. Behandelt chronische ziekten

Competenties

Medisch handelen
Kennis en wetenschap
Aandachtsgebied seksualiteit

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma

Relevantie

Astma en COPD kunnen invloed hebben op het seksuele leven, zoals minder zin hebben in seks, opwindingsproblemen en erectieproblemen. Dat kan door de ziekte zelf komen, maar ook door de medicijnen of de manier waarop de patiënt ermee omgaat. Seksualiteit is derhalve een belangrijk aandachtspunt in de behandeling, begeleiding en follow-up van patiënten met astma of COPD.  

Doelen/subdoelen

Deze bouwsteen heeft als doel om de invloed van astma en COPD op de seksualiteit onder de aandacht te brengen, alsmede het belang van inhoudelijke kennis en communicatie hierover.  

Werkvormen/onderwijsactiviteiten

Deze bouwsteen bevat de brochure van Rutgers WPF, kenniscentrum voor seksualiteit. Tevens vind je een artikel uit het Tijdschrift voor Praktijkondersteuning, waarbij wordt ingegaan op de effecten van astma en COPD op de seksualiteit.  

Gebruiksaanwijzing

Deze bouwsteen kan gebruikt worden voor zelfstudie, als hulpmiddel in het overleg met de POH of bij de begeleiding van patiënten in de praktijk. Tevens is deze bouwsteen bruikbaar als onderwijsmateriaal en als voorbereiding op een leergesprek over astma/COPD en seksualiteit.

Brochure - Astma of COPD en seksualiteit

In deze brochure wordt uiteengezet welke problemen mensen met astma of COPD op seksueel gebied tegen kunnen komen en wat zij kunnen doen om deze te verminderen of te voorkomen. Daarnaast bevat deze brochure informatie over welke invloed medicatie kan hebben op de seksualiteit en welke anticonceptie geschikt is.

Herkomst: Rutgers WPF, Kenniscentrum voor seksualiteit

Artikel - Genoeg Lucht voor Seks?

In dit artikel wordt in gegaan op de effecten van astma en COPD op de seksualiteit, toegespitst op het werkveld van de POH.

Herkomst: Tijdschrift voor Praktijkondersteuning

De bouwstenen in de leerlijn chronische zorg

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie