Diabetes en zelfmanagement

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn chronische zorg
Auteur

Paul Janssen
Susanne Claessen

Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage
2e Huisartsstage

KBA

7. Gezamenlijke besluitvorming

Competenties

Medisch handelen
Samenwerken
Organiseren

Leerplek

Praktijkleren
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

Het doel van de diabetesbehandeling dient een zo lang mogelijk leven met behoud van zo veel mogelijk ‘met de gezondheid samenhangende kwaliteit van leven’ te zijn. Aandacht voor de kwaliteit van leven is een onlosmakelijk onderdeel van goede diabeteszorg. Lagere fysieke en mentale kwaliteit van leven is geassocieerd met hogere cardiovasculaire en totale mortaliteit. De effectiviteit van zelfmanagement op zelfredzaamheid en kwaliteit van leven is beperkt. Om een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te handhaven probeert de huisarts niet alleen complicaties te voorkomen, maar ook de belasting van de behandeling zo veel mogelijk te beperken en rekening te houden met de voorkeuren en wensen van patiënten. Intensivering van de behandeling leidt niet tot een slechter functioneren van patiënten, maar over het algemeen juist tot iets meer tevredenheid over de verleende zorg. Overigens willen lang niet alle patiënten per se alle streefwaarden voor glucose, bloeddruk en lipiden halen. En ook ten aanzien van zelfzorg hebben Nederlandse diabetespatiënten onderling sterk verschillende voorkeuren, waarmee huisarts en praktijkondersteuner rekening moeten houden.

Eigen regie en zelfmanagement krijgen steeds meer nadruk. Het accent in de rol van de zorgverlener verschuift; het ondersteunen en coachen van de patiënt wordt steeds belangrijker. Uiteindelijk is de patiënt zelf verantwoordelijk voor het halen van de behandeldoelen die hij belangrijk vindt; de huisarts en praktijkondersteuner trachten de patiënt hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen.

De Nederlandse Diabetes Federatie heeft een Zorgstandaard over dit aspect van de diabeteszorg gepubliceerd:


Doelen

Subdoelen

Onderwijsactiviteiten

Gebruiksaanwijzing

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn chronische zorg

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit