DM - Insulinetherapie

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn chronische zorg
Auteur

Paul Janssen
Susanne Claessen

Stage

1e Huisartsstage
CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

1. Behandelt chronische ziekten

Competenties

Medisch handelen
Samenwerken
Organiseren
Kennis en wetenschap

Leerplek

Leergesprek
Zelfstudie
Onderwijsprogramma
Praktijkleren

Relevantie

Behandeling met insuline is geïndiceerd als, met educatie en een maximaal haalbare of maximaal toegestane dosis van combinatietherapie met metformine en een sulfonylureumderivaat, de individuele streefwaarden voor de glykemische instelling niet worden gehaald.

Insuline is de meest effectieve manier om de glucosespiegel te verlagen. Zowel de start als intensivering van de insulinebehandeling moeten zorgvuldig afgewogen worden.

Insulinetherapie kan in de eerstelijn worden toegepast, mits de huisarts en POH-S specifiek en voldoende deskundig zijn en samen goede afspraken maken over taakverdeling en samenwerking.

Doel

Gebruiksaanwijzing

Presentatie Insulinetherapie

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn chronische zorg

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie