Euthanasie in complexe situaties

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoekenLeerlijn palliatieve zorg
Auteur

Rinel van Beest
Anneke Zwijnenburg

Stage

CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

KBA

9. Euthanasie

Competenties

Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Professionaliteit

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

Sinds de invoering van de wet euthanasie in 2002 is er al veel veranderd. Over de jaren heen zijn er verschuivingen gekomen in het type medische aandoening wat aanleiding is voor euthanasie. Ook de aantallen euthanasie zijn over de jaren heen toegenomen. De maatschappelijke ontwikkelingen spelen hierin een belangrijke rol. Complexe situaties waarin dementie, psychiatrie, jeugdige patiënten of een combinatie van ouderdomskwalen een belangrijke rol spelen blijven onderwerp van discussie. Een deel van deze complexe hulpvragen voor euthanasie komt bij de levenseindekliniek terecht.

Doel

Inzicht in welke complexe vragen er binnen euthanasie kunnen optreden

Kennis hebben van richtlijn euthanasie bij verlaagd bewustzijn

Gebruiksaanwijzing

Voor zelfstudie, maar onderstaande literatuur kan ook gebruikt worden voor een terugkomdag over het onderwerp euthanasie.

Onderwijsactiviteiten

Deze bouwsteen geeft een introductie van complexe euthanasie. Er is ook een workshop SCEN consultatie waarbij dieper op de materie wordt ingegaan met casuïstiek.

Een deel van de artikelen kan gebruikt worden als discussiestuk tijdens de terugkomdag. Ook kan er gebruik worden gemaakt van de powerpoint presentaties.

Bronnen

Euthanasie bij verlaagd bewustzijn op pallialine, beschrijft de manier waarop artsen horen te handelen met betrekking tot patiënten, bij wie nadat de euthanasie of hulp bij zelfdoding is afgesproken en op redelijk korte termijn is gepland, er een verlaging van het bewustzijn is opgetreden.

Euthanasie bij dementie, een nieuw onderzoek (2019)  met het doel een professionele visie aan de hand waarvan artsen, samen met de patiënt en diens naasten, goede morele afwegingen kunnen maken rond euthanasie en andere beslissingen in de verschillende fases van dementie.

Infographic euthanasie in cijfer 2019 van het KNMG. Geeft informatie over aantallen en medische indicaties van euthanasie.

Stichting levenseindekliniek heeft een website met onder andere een stuk over complexe euthanasie en de aandachtspunten hierbij.

Documentaire over levenseindekliniek; veelbesproken documentaire over complexe euthanasievragen in de praktijk.

Voor de terugkomdagen kan gebruik worden gemaakt van de volgende powerpoint presentaties; euthanasie bij dementie en euthanasie bij psychiatrie.

Artikelen voor discussie

Bert Keizer “Rond euthanasie moeten er grenzen zijn” prikkelende column over de rechtspraak rondom euthanasie.

Column van hoogeleraar ouderengeneekunde Cees Hertogh; Euthanasie bij dementie: Thirteen reasons why NOT. Een tv-interview en radio-interview met beschouwingen over de rechtzaak van de arts die euthanasie uitvoerde bij een patiënt met dementie.

 

De bouwstenen in de leerlijn palliatieve zorg

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit