Rouw

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoekenLeerlijn palliatieve zorg
Auteur

Rinel van Beest
Anneke Zwijnenburg

Stage

1e Huisartsstage
CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

7. Rouwbegeleiding

Competenties

Professionaliteit

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Zelfstudie

Relevantie

Jaarlijks sterven in Nederland tussen de 135.000 en 140.000 personen en zij laten ongeveer 500.000 nabestaanden achter. Rouw is het geheel van lichamelijke, emotionele, cognitieve, spirituele en gedragsmatige reacties die optreden na het verlies van een persoon, met wie een betekenisvolle relatie bestond.

Als huisarts ben je vaak al betrokken voorafgaand aan het overlijden waarbij je naast de patiënt ook de naasten begeleid in het proces. In de periode na het overlijden wordt verwacht dat je in staat bent om gecompliceerd of gestagneerde rouw te herkennen en te begeleiden of te verwijzen waar nodig.

Doel

Herkennen van normale rouw en gecompliceerde rouw. Kennis hebben van eigen omgang met verlies.

Gebruiksaanwijzing

Literatuur ter achtergrondinformatie over rouw. Beknopt overzicht van handige websites over rouw.

Onderwijsactiviteiten

-Lees landelijke richtlijn rouw.  Ga na hoe je tot nu toe hebt gehandeld bij palliatieve patiënten en hun naasten. Zou je dingen naar aanleiding van de richtlijn anders doen? Zo ja, wat dan?

-Ga voor jezelf na hoe jij omgaat of bent omgegaan met rouwsituaties in jouw verleden. Herken je de ‘rouwtaken’? Hoe ga je zelf om met verlies?

Bronnen

Landelijke richtlijn rouw van het IKNL

Vragenlijst rouw; staat ook in de landelijke richtlijn, bij vermoeden gecompliceerde rouw

Pallialine; richtlijn zingeving en spiritualiteit biedt in de eerste plaats een handreiking om onderscheid te kunnen maken tussen: (A) situaties waarin volstaan kan worden met alledaagse aandacht voor levensvragen in de zorg, (B) situaties waar patiënten behoefte aan begeleiding hebben op het terrein van levensvragen of een normale worsteling doormaken waarbij begeleiding door een deskundige toegevoegde waarde kan hebben, en (C) situaties waar de worsteling met levensvragen tot een existentiële crisis leidt die vraagt om crisisinterventie door een geestelijk verzorger, medisch maatschappelijk werker of psycholoog. In de tweede plaats worden handvatten gegeven om in deze te onderscheiden situaties goede zorg te bieden.

Begeleiding van gezien bij overlijden van kind; informatieve richtlijn van het Nederlands centrum Jeugd en Gezin.

Omgang met sterven en rouw binnen verschillende culturen en religies. https://www.huisarts-migrant.nl/rituelen-rond-sterven-en-rouw/

http://www.troostvoortranen.nl/ informatieve website, richt zich op multiculturele rouw bij jongeren

http://www.in-de-wolken.nl informatieve website met boeken en brochures

Stichting achter de regenboog; hulp voor rouw bij kinderen. https://achterderegenboog.nl/

Stichting voor ouders van overleden kinderen. https://www.oudersoverledenkind.nl/

Stichting stem biedt handvatten om te kunnen aansluiten bij de leef- en denkstijl van de zorgvrager en zijn of haar naasten. http://www.stichtingstem.info/

Powerpoint presentatie die gebruikt kan worden als basis op een terugkomdag over rouw.

De bouwstenen in de leerlijn palliatieve zorg

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit