Euthanasie - eigen grenzen

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoekenLeerlijn palliatieve zorg
Auteur

Rinel van Beest
Anneke Zwijnenburg

Stage

1e Huisartsstage
CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

9. Euthanasie

Competenties

Professionaliteit

Leerplek

Leergesprek
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

Als een een patiënt euthanasie wenst en aan de zorgvuldigheidseisen wordt voldaan, hoeft de arts het niet verplicht uit te voeren. Elke arts maakt hierin eigen afwegingen. Als arts ben je wel verplicht een goede overdracht te geven aan een collega en ook goed en tijdig te communiceren wat jouw standpunt ten aanzien van euthanasie is.

In deze bouwsteen wordt een aanzet gegeven voor het verkennen van eigen grenzen over dit onderwerp.

Doel

Eigen normen en waarden verkennen en dit kunnen verwoorden naar patiënt.

Gebruiksaanwijzing

Een leergesprek met jouw opleider of een discussie in een grotere groep op de terugkomdag kan helpen om een eigen afweging te maken en te verkennen waar jouw grenzen liggen.

Onderwijsactiviteiten

Lees de bijbehorende literatuur

Vorm je mening over onderstaande vragen en stellingen. Deze kunnen het uitgangspunt zijn voor een breder gesprek.

  • Verwoord je eigen mening ten aanzien van euthanasie. Sta je hiervoor open of begin je er niet aan? Wat zijn jouw argumenten voor en tegen?
  • Stelling: als iedereen aan de zorgvuldigheidseisen voldoet ben ik bereid om euthanasie te verlenen. Zijn er uitzonderingen te bedenken, bij welke patiënten zou je in gewetensproblemen kunnen komen? Waarom? Hoe ga je daarmee om?
  • Zijn er persoonlijke omstandigheden te bedenken waarin je tijdelijk euthanasie niet zou willen of kunnen toepassen?

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn palliatieve zorg

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie